Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pall

Skapad 2017-09-08 09:37 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 9 Slöjd
I denna uppgift ska du som elev få designa en egen pall. Du kommer få en arbetsbeskrivning att utgå ifrån men valet är upp till dig hur mycket du ändrar. Pallen kan vara hög eller låg, sitsen kan vara rund eller fyrkantig och vi kommer att diskutera möbeldesign överlag för att du som elev ska få en förståelse över hur form och funktion hänger ihop.

Innehåll

 Pall

VAD?

Du ska tillverka en pall i trä som du sätter en personlig prägel på. Du väljer själv hur din pall ska se ut utifrån erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du har sökt upp själv.

 

HUR?

Du arbetar i slöjdsalen, inspireras av tidigare arbeten och bilder. Utifrån detta inspirationsmaterial gör du en ritning, beräknar materialåtgång(kapnota) och arbetar dig fram mot en färdig pall. Det är du som elev som ska styra arbetet framåt.

 

VARFÖR?

Under det här arbetet kommer du lära dig att skapa en pall efter din egen design. Du kommer att få en förståelse för hur de olika delarna i slöjdprocessen hänger ihop för att skapa en helhet och för att kunna tillverka pallen.

Du kommer att:

- utveckla din förmåga att praktiskt genomföra din idé.

- utveckla din kreativitet

- utveckla din förmåga att välja och hantera olika verktyg utifrån syftet

- dra lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess

- utveckla din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete. Att tänka igenom gjorda val och motiverar dem (vad, hur och varför).   

- utveckla din självständighet i slöjdprocessen

 
                                                             

Bedömning

  

Vid bedömningen tittar vi på hur du:

 • jobbar med idéutveckling, formgivning och framställning
 • använder olika slags redskap samt dess benämningar
 • hittar lösningar och för arbetet framåt med egna initiativ
 • tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra ditt arbete.
 • dokumenterar och värderar din arbetsprocess 

 

Vi bedömer även din förmåga att:

- formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker

- välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

- analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och gjort en utvärdering (muntligt eller skriftligt).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
,
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitetsoch miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till dina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer du tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till dina val.
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
.
Dessutom kan du pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan du systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar du slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: