Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Whats´s up 7- This is me - this is you.

Skapad 2017-09-08 09:45 i Alsike skola Knivsta
Hur ser livet ut för olika tonåringar i andra länder? Hur är det att vara tvilling eller trilling? Vad gör ungdomar på fritiden? Dessa frågor och många fler kommer att diskuteras i kapitlet- "This is me.this is you"
Grundskola 7 – 9 Engelska
De kommande veckorna kommer vi att arbeta med läroböckerna Whats up 7 textbook & workbook. Fokuset i detta arbetsmoment kommer att handla om personbeskrivningar. Vi kommer att ta en del utav olika människors beskrivningar om dem själva med också om andra. Det berättas bla. om ett tvillingpars vardagliga tillvaro men också om ungdomar världen över som beskriver sig själva via annonser och brev. På lektionerna kommer vi att jobba med materialet i textboken på olika sätt (läsa, lyssna,) och vi kommer göra övningar i övningsboken (öva dialoger,skriva). Vi går noggrant igenom och översätter texter ihop så att du är säker på att du förstår vad du läser eller lyssnar på. Vi kommer att småprata om samt diskutera de olika texterna som vi läser och då är det viktigt att du är aktiv och deltar. Dessutom kommer följande grammatikövningar att repeteras: regelbundna/ oregelbundna verb.

Innehåll

1. Syfte med undervisningen

Syftet med undervisningen är att ni ska utöka era engelska kunskaper i både tal och skrift och att ni ska förstå samt göra er förstådda när ni kommer i kontakt med det engelska språket i vardagen. Syftet är dessutom att ni ska få utökade kunskaper om hur andra ungdomar har det i andra länder.

2. Förmågor att utveckla

3. Centralt innehåll att studera

Vilka kunskaper enligt Lgr11 ska eleverna arbeta med och utforska?

4. Delmål som visar progressionen i förmågan (kopplat till centralt innehåll) inom ramen för arbetsområdet

Se delmålsmatrisen nedan.

5. Vad ska vi göra för att utveckla förmågorna (aktiviteter) och vilket material ska stödja detta?

Tala:

- Ha olika talövningar/dialoger i helklass och i mindre grupper där ni b la kommer att få läsa upp olika dramatiseringar. Ni kommer dessutom att få delta i samtal och diskussioner kring de texter vi läser.

Läsa:
- Ni kommer enskilt att få läsa valda texter ur textboken Whats up 7. Ni kommer även att träna på att läsa högt i par, mindre grupp och i helklass.

Lyssna:
- Ni kommer att få lyssna på talad engelska när vi har högläsning, samt när du lyssnar på dina kamrater och din lärare.

Skriva:
- Ni kommer att träna på att skriva kapiteltexter både muntligt samt skriftligt. ni kommer dessutom att göra olika skrivövningar i workbook, och en genomgång 1ggn/veckan av veckans "produktion". Slutligen kommer ni även få skriva ett skriftligt prov som ett avslut på arbetsmomentet.

 

6. Vilken lässtrategi ska vi träna på och hur?

Vi kommer att arbeta med "på-mellan samt bortom raden" frågor. Dessutom kommer vi att välja ut nyckelord ifrån texterna vi läser som ni sedan kommer att få  ha i glosor.

7. Hur ska den kontinuerliga formativa bedömningen göras?

Den formativa bedömningen kommer att ske kontinuerligt, muntligt under lektioner samt skrifligt efter avslutad kurs. Dessutom kommer jag att att på UNIKUM färglägga det delmål du klarat av.

8. Hur ska eleverna utöva inflytande på sin undervisning under arbetsområdet?

Ni kommer att själva få välja om ni är redo att delta under högläsningen som sker 1ggn/vecka. Ett annat alternativ är att läsa för en vän eller för Diana.

9. Vilka kunskapskrav är kopplade till denna lpp?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9

Matriser

En
Delmålsmatris

Kommunicera i tal
Kommunicera i skrift
Delmål 1
Du visar ett intresse för att tala genom att använda dig utav olika strategier för att göra dig förstådd. Exempel, kroppsspråket och enstaka ord som du kan kommunicera med.
Du visar ett intresse för att kunna skriva engelska texter genom att slå upp ord du inte kan.
Delmål 2
Du visar ett intresse för att tala genom att säga några rader på engelska med hjälp av stödord, eller hjälp ifrån en vän eller lärare. Du använder dig dessutom utav ordlistan när orden inte räcker till.
Du kan sätta ihop ord och skapa fraser som är begripliga. Exempel: taller than, curly hair, many times osv.
Delmål 3
Du visar ett intresse för att tala genom att använda dig utav olika strategier för att göra dig förstådd. Exempel, kroppsspråket och enstaka ord och fraser som du kan kommunicera med. Du slår upp ord och kan ställa "på raden" frågor och dessutom kan svara på enkla "på raden frågor".
Du visar att du kan skriva meningar som är begripliga för läsaren att förstå med hjälp av en ordlista, vän eller ifrån läraren.
Delmål 4
Du visar att du kan tala genom att muntligt kunna vara delaktig i samtal och diskussioner där du med ett enkelt språk kan formulera dig och uttrycka dig så att budskapet kommer fram. Du behöver däremot tänka på den grammatiska strukturen, och att utöka ditt ordförråd för att få ett bättre "flyt" i den muntliga dialogen.
Du visar att du kan producera en enkel, relativ samt sammanhängande text på engelska. Budskapet är tydligt och kommer fram i din skriftliga produktion. Däremot behöver du tänka på den grammatiska strukturen: exempel kunna börja verb, rätt tempus, variera ordförrådet osv.
Delmål 5
Du visar att du kan tala med ett relativt varierat, tydligt och sammanhängade språk. Du har ett flyt med en god intonation och uttal. Du kan uttrycka tankar, åsikter och känslor och är aktivt delaktig i samtal och diskussioner i helklass och i mindre grupper.
Du visar att du kan producera en relativ varierad, tydlig och sammanhängande text på engelska. Du visar att du kan formulera dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: