Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FRIPP - fritidspedagogisk planering lå 17/18 språk och kommunikation

Skapad 2017-09-08 10:22 i Apelskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F – 6
På fritidshemmet kommer vi under året träna på vår kommunikativa förmåga på olika sätt.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Varför ska eleverna lära sig detta? 

Vi ser att eleverna behöver utveckla hur man agerar vid t.ex. en konflikt eller oenighet. Många av våra elever "surar" ihop eller tar till flykt när de inte är överens. 

Vad ska eleverna förstå efteråt

Vi vill att eleverna ska få en förståelse för hur ord och känslor kan påverka dem själva och andra. 

Vilka förmågor ska eleven utveckla 

 • Sociala förmågor
 • kommunikativ förmåga
 • självuppfattning
 • analys - och problemlösning
 • empati

Utvärderingen - vad och hur

Vad ska utvärderas? 

Elevernas agerande vid oenigheter/konflikter. 

Hur ska utvärderingen göras

Genom observationer och dialoger med eleverna. 

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi genomföra det?

Att arbeta med ovannämnda förmågor kommer genomsyra vårt dagliga arbete på fritidshemmet. 

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: