Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - vatten

Skapad 2017-09-08 11:05 i Nyhammars skola Ludvika
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Vatten behövs för allt levande på jorden, det finns överallt och i olika former. Ibland kallas vår planet för den blå planet just för att två tredjedelar av jordens yta täcks av vatten.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

 • Om vattnets egenskaper och dess former
 • Hur vattnets kretslopp går till
 • Vad avloppsrening och vattenrening betyder
 • Vad ytspänning och densitet betyder och fungerar i verkligheten
 • Vad skillnaden är på söt- och saltvatten
 • Vad föroreningar och övergödning gör med vår natur och vatten

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom gemensamma genomgångar
 • Genom läromedel i Gleerups
 • Genom egna undersökningar och laborationer
 • Genom diskussioner i par eller grupp

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att berätta om vattnets egenskaper och dess former
 • Din förmåga att beskriva hur vattnets kretslopp går till
 • Din förmåga att förklara vad avloppsrening och vattenrening betyder
 • Din förmåga att  förklara vad ytspänning och densitet betyder
 • Din förmåga att förklara skillnaden på söt- och saltvatten
 • Din förmåga att använda dig av ämnesspecifika ord som hör till området

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom ditt engagemang under lektioner
 • Genom laborationer och andra praktiska övningar
 • Genom ett skriftligt prov
 • Genom att du använder ämnesspecifika ord i rätt sammanhang

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
NO - Vatten

På väg!
Helt ok!
Starkt på gång!
Där satt den!
Kunskapskrav 2
Du kan förklara hur vatten cirkulerar i naturen.
Du har ännu inte visat att du har kunskaper om hur vattnet cirkulrerar i naturen.
Du kan förklara hur vattnet cirkulerar i naturen på ett enkelt sätt.
Du kan förklara och kan utveckla hur vattnet cirkulerar i fler sammanhang (som när vattnets kretslopp inte riktigt följer den enkla modellen).
Du kan förklara på ett fördjupat och väl utvecklat sätt hur vattnet cirkulerar i fler sammanhang (som när vattnets kretslopp inte riktigt följer den enkla modellen).
Kunskapskrav 2
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på.
Du kan inte förklara hur vi använder vatten och vad som händer om vi saknar rent vatten.
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på.
Du kan se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara detta med kopplingar till olika exempel.
Du kan på ett väl utvecklat sätt se hur människors tillgång till vatten påverkar deras liv, och vad vad bristen eller tillgången till rent vatten beror på. Du kan också förklara detta med kopplingar till olika exempel.
Kunskapskrav 3
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar.
Du har inte uppvisat dig kunna beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar.
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar.
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar och kan på ett relativt utvecklat sätt förklara hur dessa hänger ihop.
Du kan beskriva samband mellan natur, djurliv och vattentillgångar och kan på ett väl utvecklat sätt förklara hur dessa hänger ihop.
Kunskapskrav
Du kan använda (aktuella för ämnesområdet) geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du har ännu inte visat att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskapskrav
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du kan ge förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du har inte visat att du kan resonera kring varför levnadsvillkoren ser olika ut för människor på olika platser i världen, ej heller eller vad dessa olikheter beror på. Du har inte heller gett förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen. Du ger ger enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du resonerar om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Förmåga
Eleven kan genomföra systematiska undersökningar
Du kan inte genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Du hanterar inte enklare dokumentation av dina undersökningar.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom kan du göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom kan du göra utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar. Dessutom kan du göra välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: