👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TAL - HT 2017

Skapad 2017-09-08 11:12 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Nu ska du få lära dig om att man kan räkna på många olika sätt och om hur man gör det.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla dina matematiska förmågor kring talsystem och tal i olika former.

Innehåll

Matte Direkt Kap 1 

Begrepp: tal, siffra, tiosystemet, platsvärde, addition, term, summa, subtraktion, differens, multiplikation, faktor, produkt, division, täljare, nämnare, delbarhet, siffersumma, primtal, sammansatt tal, multipel, primtalsfaktor, faktorträd, kvot, tallinje, decimalform, bråkform, avrundning, avrundningssiffra, närmevärde, överslagsräkning

Genomförande

Under arbetsområdet kommer du att delta vid genomgångar och övningar. Vi kommer att utgå från kapitlet Tal i i Matte Direkt 7.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid:
- diskussioner i klassrummet
- avstämningsuppgifter
- prov

Elevinflytande

Eleverna kommer under arbetets gång att få möjlighet att arbeta med uppgifter som är anpassade efter den nivå som eleven behöver för att utvecklas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.