Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik, Ellärans grunder, elsäkerhet och magnetism

Skapad 2017-09-08 11:20 i Trönningeskolan Halmstad
Grundskola 8 Fysik Teknik
Under några veckor kommer du att få fundera kring elektricitet och koppla mycket.

Du lär dig bl a att bli bra på att rita och förstå kopplingsscheman.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

I det här arbetsområdet utvecklas din förmåga att

Konkretiserade mål

När du läst detta område:

 • kan du beskriva vad som menas med bra och dåliga ledare
 • kan du definiera begreppen spänning, ström och resistans samt ange deras enheter
 • kan du laborera säkert med el, rita och förstå enkla kopplingsscheman 
 • förklara vad som menas med skyddsjordning och hur el.distribution sker
 • veta att ström och spänning kan vara livsfarligt!
 • kan du förklara begreppet magnetism
 • vet du hur elektromagneter fungerar

Undervisningen

Vi kommer arbeta med TEFY s 51-67
 • Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner
 • Egen textbearbetning där du besvarar frågor som hör till
 • Laborationer
 • Film

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • din förmåga att beskriva och använda områdets olika begrepp 
 • din förmåga att resonera både skriftligt och muntligt under arbetet
 • genomföra laboration

Bedömning enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Bedömningsmatris

Bedömningsmatris

E
C
A
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen i målen ovan.
Visat grundläggande kunskap om begreppen genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Visat god kunskap om begreppen genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Visat mycket god kunskaper om begreppen genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.
Genomföra en laboration
Kan med viss hjälp göra enkla underökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan med viss hjälp planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Kan självständigt planera och genomföra underökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Kan föra enkla resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen
Kan föra utvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen
Kan föra väl utvecklade resonemang kring el och elsäkerhet i vardagen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: