👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet på jorden åk 7 2017

Skapad 2017-09-08 11:29 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Biologi
På jorden lever vi människor tillsammans med en massa olika varelser i en biologisk mångfald som ständigt utvecklas och där vi är beroende av varandra. Men vad är egentligen liv?

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig om livets utveckling på jorden och att beskriva några grupper av organismer inom den biologiska mångfalden.

Innehåll

Spektrum Biologi Kap. 1-3 (delar)

Begrepp: biologi, organism, cell, DNA, klorofyll, fotosyntes, cellandning, cellmembran, cellkärna, art, steril, fertil, släktträd, botanik, zoologi, flora, fauna, alger, plankton, sporväxt, mossa, ormbunksväxter, svampar, hyf, mycel, parasit, nedbrytare, symbios, mykorrhiza, lavar, fröväxt, ståndare, pistill,  yttre och inre befruktning, växelvarm, jämnvarm, urdjur, maskar, samkönad, leddjur, könsväxling, fasettöga, punktöga, fiskar, gälar, ögonlins, ekosystemtjänst, biologisk mångfald

Genomförande

Arbetsområdet pågår under veckorna 34-39. Du ska ha genomgångar, läsa i biologiboken, göra laborationer och använda mikroskop. Genomgångar och sammanfattningar ska du skriva i arbetsboken och på iPad.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid lektioner, övningar, läxförhör och vid ett avslutandeskriftligt prov

Elevinflytande

Du har möjlighet att ge synpunkter på arbetsområdets innehåll och genomförande under arbetets gång. Du kan till exempel ge synpunkter på vilka organismgrupper som ska tas upp och vilka laborationer vi ska göra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Bedömningen gäller biologi

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Biologi
Förmågan att göra systematiska undersökningar
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Biologi
Förmågan att beskriva och förklara biologiska samband
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.