👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagans värld Bild år 2 HT-17

Skapad 2017-09-08 11:54 i Söderskolan Falkenberg
Du kommer få möjligheter att utveckla din förmåga att framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer.
Grundskola 2 Bild
Vi arbetar med sagobilder på olika sätt.

Innehåll

 

Syfte

Bildundervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Vi ska också träna på att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna,utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer,både historiskt och i nutid.

Centralt innehåll årskurs 1-3

Bildframställning 

*Vi kommer att arbeta med framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Redskap för bildframställning

 * Vi använder plana och formbara material,t ex papper,lera,gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

Bildanalys

Vi analyserar sagobilder t ex Tuvstarr av John Bauer,båder muntligt och skriftligt.

Beskrivning av arbetsområde/tema

I sagans värld...

Vi ska lära oss om sagor från olika kulturer och tider. Vi har b la lärt oss om John Bauers liv och sagobilder.

Vi samtalar och analyserar vad bilderna berättar och hur de kommunicerar med oss.

Vi gör en egen sagobok med bilder och text.

Vi gör spökmålning med salt och vatten.Vi lär oss om hur regnbågens färger uppstår.

Vi lär oss att bygga och konstruera en skattkista av en kartong.

Arbetssätt/metoder

Vi använder oss av teckning, måleri, modellering och konstruktion med olika material för att skulptera,forma och konstruera.

Vi tittar på filmer från Utbildningsradion tex TIggy testar.

Vi har också tittat på en film om John Bauers liv.

Vi arbetar praktisk och analytiskt. 

Vissa uppgifter arbetar vi enskilt och andra i grupp.

Vi tränar på att samarbeta och lösa problem.

Förmågor att utveckla

Uttrycka din förmåga att förstå vad bilder berättar.
Undersöka och testa olika material och dess egenskaper.
Presentera bilder för varandra.
Skapa och konstruera med plana och formbara material.
Kommunicera med varandra om bilder som vi gjort.

Bedömning

När vi har arbetat med ämnet bild bedöms på vilket sätt du kan;

 • använda olika verktyg som sax, blyertspenna,krita och pensel och vi ska lära oss tvätta penslar och vårda vårt material.

 • framställa berättande bilder till arbeten som du gör.

 • deltaga i samtal när vi tolkar bilder.

 • följa instruktioner.
 • använda din fantasi och uppfinningsförmåga.

Jag bedömer även;

 • progressionen i ditt bildskapande.
 • arbetsprocessen, hur du arbetar på lektionerna.

Metoder för bedömning;

 • Jag observerar hur du samspelar i klassrummet och hur du använder förebilder m m
 • Vid terminens slut gör jag en utvärdering som sammanfattar hur arbetet framskridit.Eleven får själv värdera sitt arbete.
 • För att dokumentera och bedöma progressionen i bildskapandet kommer jag återkomma med liknande uppgifter vid senare tillfällen.

 

Bedömningsmatris för arbetsprocessen i Bild
 

Bedömningsaspekter

  ---> ---> ---> --->
Kreativitet, Inspiration, ideér och möjligheter
 
Behöver stöd för att få inspiration samt i att komma fram till en idé och förverkliga den.
Behöver stöd för att få inspiration, får idéer och kan med viss hjälp förverkliga dem.
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer och ser flera möjligheter att förverkliga dem
Hämtar inspiration, utgår från egna idéer, ser flera möjligheter till lösningar samt motiverar sina val.
Skapa bilder med hjälp av:
 
Behöver stöd för att hitta passande material, teknik och verktyg
Använder emellanåt passande materiel, teknik och verktyg.
Använder oftast passande materiel, teknik och verktyg.
Kan använda passande materiel, teknik och verktyg.
Färg,form, komposition
 
Behöver stöd för att anpassa färg, form, komposition och helhet.
Anpassar emellanåt färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar oftast färg, form, komposition och helhet på egen hand.
Anpassar färg, form, komposition och helhet på ett uttrycksfullt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl