Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 HT17

Skapad 2017-09-08 12:09 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
I spanskan tränar vi kontinuerligt på att läsa, skriva, lyssna och prata spanska. Vi använder oss av vardagliga situationer för att anpassa språkinlärningen till elevernas verklighet samt situationer som är troligt att de kan hamna i. Vi tittar också på kultur och geografi i världens spansktalande länder.

Innehåll

Höstterminen 2017

Under höstterminen kommer vi till stor del arbeta enligt vårt läromedel Gracias 7.

Beroende på temat i kapitlet så kommer även andra uppgifter att vävas in.

Vi börjar med att kunna presentera oss själva och kunna ställa samma frågor till en annan person. Därefter med ett ökande ordförråd träffar vi på olika situationer som är naturliga eleverna.

Kap 1: Hälsningsfraser och presentation

Kap 2: Köpa glass och läsk

Kap 3: Personlig fakta, namn, ålder, bor, kommer ifrån.

Kap 4: Husdjur och klassrumsfraser

Kap 5: Berätta om sig själv och sin familj

Kap 6: Färger och lägen (vänster/höger) presens av ar-verb

Kap 7: Kläder och adjektiv

Kap 8: Beskriva personer utseende och kläder + mer adjektiv

Kap 9: Berätta om en dag. Klockan och veckodagarna.

 

Till läromedlet finns det också webövningar som man kan göra hemma eller i skolan då det finns lite tid över. Se länk nedan:

http://gracias.nu/book/70000

 

Prov kommer ligga runt v. 40

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: