Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVA Skriva en berättande text utifrån Kunskapsdagen

Skapad 2017-09-08 13:24 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Alla i åk 7 ska åka till Katrineholm och delta i "Kunskapsdagen". Dagen kommer att bidrar till ökad trygghet och samhörighetskänsla för er elever. Dessutom stimuleras upptäckarglädjen och nyfikenheten under ett antal stationer där du som elev går igenom och tävlar med din klass. Utifrån den dagen ska du skriva en berättande text. Det viktiga i detta arbete är att berättelsen har en tydlig inledning, en intresseväckande handling och en tydlig avslutning samt att du jobbar med gestaltande beskrivingar. Du ska även lägga till någon passande bild.Tänk på att läsaren inte var med vilket gör att du måste vara noga med beskrivningarna.

Innehåll

 

 

Undervisning - metod och innehåll

Försök att ta in så många intryck som möjligt under dagen för att minnas till din berättande text. Du skriver din text på dator. 
Under arbetsprocessen så att jag kan ge feed-back och hjälp i det fortsatta arbetet med texten. Du har ditt dokument kopplat till classroom under rubrikern "Kunskapsdagen".
        Texten ska lämnas in färdig och bedömningsklar på torsdag 28/9,  v 39

Tidsplan

Du deltar på Kunskapsdagen tis 19/9. Sen har du fyra lektioner på dig att skriva, få feedback och arbeta med berabetning av texten fram till inlämningen

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Formulera dig i skrift, använda dig av gestaltande beskrivningar
 • Använda stavningsregler, skiljetecken och språkliga normer.
 • Berarbeta din text utifrån respons mot ökad tydlighet och kvalitet.

Uppgifter

 • Berättande text utifrån Kunskapsdagen

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
Svenska kunskapskrav LGR 11

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- skrivteknik
Eleven kan skriva olika slags texter med **viss** språklig variation, **enkel** textbindning samt **i huvudsak fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med **relativt god** språklig variation, **utvecklad** textbindning samt **relativt väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med **god** språklig variation, **välutvecklad** textbindning samt **väl fungerande** anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Komminucera
- innehåll, beskrivningar och dramaturgi
De berättande texter eleven skriver innehåller **enkla** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med **enkel** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller **utvecklade** gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med med **relativt komplex** uppbyggnad.
Kommunicera
- ge respons samt bearbeta texter utifrån respons
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **i huvudsak fungerande sätt**
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **relativt väl fungerande sätt**.
Utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett **väl fungerande sätt**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: