Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ke/Bi Organisk kemi åk 9

Skapad 2017-09-08 14:46 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Stora organiska molekyler bygger allt liv Kemi är livet! Då menar vi inte bara att kemi kan vara väldigt roligt. Nej, det viktiga är att allt levande är byggt av stora organiska molekyler. Dessutom är det olika kemiska reaktioner som gör att människor, djur och växter verkligen lever. Den kanske allra viktigaste reaktionen i världen är fotosyntesen. Där fångar gröna växter upp energi från solljuset och lagrar den i energirika molekyler. Der är faktiskt tack vare fotosyntesen som vi har något att äta.

Innehåll

Förmågor

Under kommande avsnitt kommer vi att träna på följande förmågor (från kursplanen i biologi, kemi, Lgr 11):

 • använda kunskaper i kemi och biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 • genomföra systematiska undersökningar i kemi och biologi.

 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva  och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Centralt innehåll

Ovanstående förmågor kommer att tränas genom följande centrala innehåll (från kursplanen i biologi/kemi, Lgr 11):

  

 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Naturvetenskapliga begrepp som du kommer möta i undervisningen

 • Rent kol, de flesta ämnen innehåller kol.
 • Kolväten
 • Fossila bränslen: kol, olja och naturgas
 • Mättade och omättade kolväten
 • Alkoholer
 • Organiska syror
 • Estrar
 • Fotosyntes, förbränning och cellandning
 • Kolets kretslopp
 • Proteiner
 • Fetter
 • Kolhydrater

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Genomgångar

 • Se film och läsa faktatexter från läromedlet NE

 • Eget arbete och arbete i grupp

 • Laboration och demonstration

 • Instuderingsuppgifter

 

Så här kommer du ha möjlighet att redovisa dina kunskaper:

 • Inlämning av laborationsrapport

 • Skriftligt prov

 • Muntliga samtal och diskussioner

Uppgifter

 • Kemiprov (Instuderingsuppgifter Kol och kolväten, alkoholer, organiska syror och estrar. Och annat material att repetera inför provet)

 • Laborationsrapport Köttbullen

 • Laboration Påvisa ämnen i en köttbulle

 • Instuderingshäfte och frågor till Ämnena i maten

 • Påvisa ämnen i maten

 • Livets Kemi laborationsrapport och instuderingsfrågor

 • Laborationsrapport Påvisa näringsämnen i en köttbulle

 • Instuderingsuppgifter Ämnena i maten

Matriser

Bi Ke
Livets kemi

Nivå 1 ej uppnådd
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation av praktiskt arbete
Eleven gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter. Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: