Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skärbräda

Skapad 2017-09-08 15:17 i Forssaklackskolan Borlänge
Du designar och tillverkar din skärbräda av al
Grundskola 7 Slöjd
I detta arbetsområde kommer du få tillverka en skärbräda i träslaget al. Fokus i arbetet kommer ligga på dina kunskaper om hur man hanterar verktyg på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Innehåll

Att kunna

         

Du kommer att få;

 

 • lära dig skissa och göra en mall
 • lära dig att mäta och använda vinkelhake.
 • lära dig kapa med en fogsvans samt eventuellt såga konturer med kontursåg.
 • träna på att hyvla i träslaget al.
 • borra ett hål.
 • fila med fil och använda slippapper. 
 • sätta någon personlig prägel med exempelvis form, viss del i färg eller bränna ett mönster.
 • lära dig olja in din skärbräda.
 • fundera över ditt arbete, tolka och analysera produkten.

Vad bedöms

I det här arbetet kommer vi fokusera på att ni hanterar verktygen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Undervisningen

Vi startar varje lektion med genomgång i grupp.

Därefter provar du på egen hand och samarbetar med dina klasskamrater.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Matris

Bedömningsmatris slöjd

Arbetar mot nivå 1
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redskap och maskiner
Användning av lämpliga redskap, verktyg, maskiner
Eleven arbetar mot nivå 1
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan du använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Idéer
Fokus på idéutveckling och medvetna överväganden innan framställningen startar. Egna idéer, iaktta bilder och föremål från din omgivning, en given uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt eller utifrån ett övergripande tema
Eleven arbetar mot nivå 1
Du kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Självständighet när det gäller idéutveckling, överväganden, framställning och värdering
Eleven arbetar mot nivå 1
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: