Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturen i vår närhet om hösten

Skapad 2017-09-08 17:02 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde om naturen i närområdet på hösten
Grundskola 1 – 2 Svenska Bild NO (år 1-3)
Om hösten fylls buskar och träd med frukter.

Innehåll

 

Naturen om hösten.

Mål

Du ska lära dig årets olika årstider.

Du ska känna igen och kunna beskriva naturen om hösten.

Du ska lära dig känna igen några svenska lövträd.

Du ska känna till trädets olika delar och funktioner.

Du ska kunna beskriva hur ett träd förändras under de olika årstiderna.

Du ska lära dig känna igen några småkryp och andra djur i vår närhet.

Du ska lära dig sortera exempelvis frukter, blad, småkryp.

Du ska lära dig att rita faktabilder och skriva faktaord eller meningar som passar till.

 

 

Arbetssätt

 • Vi ska samla höstsaker och sortera dem.
 • Vi ska undersöka frukter som finns i träd och buskar.
 • Vi ska titta på träd och följa förändring efter årstid.
 • Vi ska undersöka småkryp.
 • Vi kommer att rita, måla, skriva, se filmer, läsa böcker, göra undersökningar och fotografera.
 • Pyssla med frukter och blad.

 

Redovisningsform

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att:

deltaga aktivt i alla undersökningar och sorteringsövningar.

berätta och samtala

skriva

rita och måla

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du muntligt, skriftligt eller i bild visar att du kan:

 •  årets olika årstider.
 •  beskriva naturen om hösten.
 • känna igen artnamnen några svenska lövträd.
 • beskriva hur ett träd förändras under de olika årstiderna.
 • känna igen några småkryp och andra djur i vår närhet.
 • sortera exempelvis frukter, blad, småkryp.

Jag kommer att bedöma om du kan skriva passande faktaord eller meningar till faktabilder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: