Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Musik - Instrumentkörkorten

Skapad 2017-09-08 17:57 i Krika Bygdeskola Grundskolor
LPP till instrument-körkorten i musik.
Grundskola 4 – 6 Musik
Lär dig allt du behöver på de fyra "rock"-instrumenten för att kunna spela i band!

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis bland annat ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer

Dina mål i detta område

Piano-körkortet:

Du kan visa att du vet vad tonerna heter på piano, både vita och svarta.

Du kan räkna ut och spela både dur- och moll-ackord på piano

Gitarr-körkortet:

Du kan namnge delarna på gitarren

Du kan läsa en ackordtabell och därmed spela ett ackord du inte redan kan

Du kan fyra ackord utantill (D, G, A, Em)

Bas-körkortet:

Du kan namnge delarna på basen

Du vet hur man spelar på basen

Du vet var några toner finns på basens hals (F, G, A, B, C, D)

Trumset-körkortet:

Du kan namnge delarna på trumsetet

Du kan spela ett fjärdedelskomp på trumsetet

Du kan spela ett åttondelskomp på trumsetet

 

 

Undervisning

Området delas in i 3 delar som vi kallar:

1. Lektioner/genomgångar om instrumenten
Vi har gemensamma genomgångar av alla instrument och eleverna får lära sig, pröva och öva.

2. Övningskörning
Eleverna väljer var och en i vilken ordning de vill ta sina körkort och övar nu enskilt eller med en kompis som övar på samma instrument. När de känner sig redo på det instrument de håller på med skriver de upp sig på en uppkörningslista.

3. Uppkörning
Eleven får visa upp sina kunskaper för läraren och om allt går bra, vilket det oftast gör, får de sitt körkort och kan gå vidare till nästa instrument.

Bedömning

 • Din förmåga att spela ackordinstrument, att kunna byta ackord med flyt och att kunna räkna ut och spela "nya" ackord
 • Din förmåga att spela en enkel, anpassad basstämma
 • Din förmåga att kunna spela en enkel, anpassad slagverksstämma
 • Din förmåga att spela med tajming

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik årskurs 4-6

>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>>>
sjunga
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
spela
Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma
Eleven kan även spela övervägande delar av en enkel anpassad melodi-, bas-och slag-verksstämma
Eleven kan även spela en enkel anpassad melodi-, bas-och slagverksstämma
samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt.
samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med flyt.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med tajming.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med relativt god tajming och med relativt passande karaktär.
Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument med god tajming och med passande karaktär.
skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i vissa delar fungerande komposition.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan sättas samman till en i stora delar fungerande komposition.
kommunicera
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om eget och andras musicerande.
Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett utvecklat sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Eleven kan även uttrycka sig på ett välutvecklat sätt om egna musikupplevelser och beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
analysera
Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Dessutom kan eleven med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Dessutom kan eleven med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
samt med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
samt med relativt god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
samt med god säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: