Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Tema Skogen

Skapad 2017-09-09 12:12 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Ämnesövergripande tema om skogen. Innehåller utflykter, upplevelser, kunskaper om närmiljön, motorisk träning, sinnesupplevelser, estetisk verksamhet genom skapande, kommunikation om skogen osv. Sträcker sig över hela läsåret.
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Motorik
Vi kommer under läsåret att kontinuerligt få promenera till en och samma plats i skogen. Där upplever vi naturens skiftningar, vad som finns i skogen och vad som händer där. Under våra skogsvistelser samlar vi även material som vi kan använda i skapande och samtal. Du deltar i att packa din egen matsäck inför våra utflykter till skogen.

Innehåll

Syftet

med temat om skogen är att eleverna ska få uppleva och lära sig mer om skogens skiftningar, dess ljud, ljus, färger, former och vad som händer där. Tanken är att alla ämnesområden ska involveras då både natur, motorisk träning, samtal, närmiljö och skapande ingår i temaområdet.

Målet

är att eleverna ska bli mer medvetna om skogen och dess olika utseenden och stämningar, och att sedan kunna kommunicera och reflektera om det genom samtal och skapande.

Centralt innehåll och kunskapskrav

som behandlas, se under Kopplingar till läroplanen nedan.

Aktiviteter

Utflykt till samma plats i skogen varje måndag (då inget annat är inplanerat). Medtager matsäck som eleverna deltar i att packa själva. Promenad med eller utan hjälpmedel. Äter matsäcken på bänken som finns vid vår utvalda plats. Undersöker o skmgivningarna - vad som ändrats sedan sist, vad vi kan ta med för material till skolan för att undersöka och skapa något av, uppleva ljuden, rörelserna, ljuset, dofterna osv i skogen. Fotografera och dokumentera för att sedan kunna samtala och reflektera om våra upplevelser.

Bedömning

av elevernas förmåga sker utifrån kunskapskraven (se nedan).

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Fotografering och filmande.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Bildhantering såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • .
  KOM  1-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  1-9
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Rörelseaktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider. Allemansrättens grunder.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om samband mellan fysisk aktivitet, väderlek och klädval och samband mellan fysisk aktivitet och hygien.
  MOT   9
 • Eleven kan delta i varierade utomhusaktiviteter under olika förhållanden och medverkar då i att följa allemansrättens regler.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: