Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Verklighetsuppfattning

Skapad 2017-09-09 15:57 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med naturupplevelser, djur och kroppsuppfattning. Men även med uppfattning om tid, rum, former och ramsräkning. Målet är att skapa förutsättningar för högre självständighet för eleverna.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet Verklighetsuppfattning syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om människa och natur men även att de får en uppfattning om tid, rum, orsak-verkan samt materials kvalitet och kvantitet.

Centralt innehåll

Genom undervisningen i ämnesområdet Verklighetsuppfattning ska eleverna ges förutsättningar att utvecklas inom det som anges under Centralt innehåll nedan.

Aktivitet

Vi arbetar med ämnesområdet under våra samlingar varje morgon. Där talar vi om schema, lokaler, begrepp som före-efter, vädertyper, årstider, mat osv. Genom att låta eleverna göra egna val med hjälp av kommunikationsverktyg arbetar vi med orsak-verkan. I vårt temaarbete om skogen arbetar vi med naturen och dess skiftningar, dofter, växter mm. Ramsräkning, materials strukturer, storlek och former blir aktuella genom andra ämnesområden som när vi följer ett recept, när vi skapar med olika material och när vi sorterar och kategoriserar genom konkreta föremål som leksaker, pussel och burkar.

Bedömning

Vi bedömer elevernas förmåga utifrån kunskapskraven.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  1-9
 • Människokroppen och kroppsdelars namn och funktioner.
  VEU  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper. Hur detta kan påverka människor, djur och växter.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  1-9
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och strax.
  VEU  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  1-9
 • Strukturer och egenskaper hos olika material och hur de kan upplevas, till exempel varmt, blankt och mjukt.
  VEU  1-9
 • Geometriska figurer och namn på några av dessa, till exempel cirkel, kvadrat och triangel.
  VEU  1-9
 • Heltal. Hur de benämns, storleksordnas och används för att ange antal och ordning. Ramsräkning.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan identifiera människans sinnen och kroppsdelar och delta i kommunikation om människans pubertet, sexualitet och reproduktion.
  VEU   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i ramsräkning.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: