Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Estetisk verksamhet

Skapad 2017-09-09 16:28 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 9 Estetisk verksamhet
I ämnesområdet Estetisk verksamhet ingår både bild, drama, musik och slöjd. Eleverna kommer arbeta med ämnesområdet genom både lektioner i rytmik, musik, dans och skapande. Flera av dessa lektioner sker tillsammans med elever från flera andra grupper på skolan.

Innehåll

Syfte

Undervisningen inom ämnesområdet Estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, musik, rytmik, lek och drama. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att uttrycka och kommunicera intryck och erfarenheter på ett mångsidigt sätt. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas tilltro till sin förmåga att skapa med kreativitet.

Centralt innehåll

Genom undervisningen i Estetisk verksamhet ska eleverna ges förutsättningar att utvecklas inom det som anges under Centralt innehåll nedan.

Aktivitet

Vi samarbetar på skolan för att skapa lektioner i både rytmik, sång, instrumentspel och dans. Det sker genom lektioner i rytmik, musiksamling, gillesdans och fredagsdans. Dessutom arbetar gruppen med skapande som i många fall kopplas till temat om skogen. Även under samlingen på morgonen och eftermiddagen bearbetar vi olika saker med hjälp av sånger. Vi använder även skolans smartboard för att titta på filmer med musik, teckenkommunikation, dramatik osv.

Bedömning

Vi kommer att bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-9
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: