Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder, ht 2017

Skapad 2017-09-09 17:58 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Under den här perioden får eleverna lära sig om atomer, molekyler, kemiska föreningar och kemiska reaktioner.
Grundskola 7 Kemi
Kemiska ämnen, kemiska reaktioner - nu får du lära dig hur kemiska ämnen är uppbyggda och hur de reagerar med varandra, hur de kan blandas och hur de kan separeras från varandra.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner om innehållet. Teori kan du även läsa i kemiboken. Du får lära dig begrepp inom kemin och lära dig hur man laborerar i kemi. Det blir ett skriftligt prov vecka 42. Vecka 43 ska du också ha skrivit klart om de undersökningar som du har gjort.

Uppgifter

Matriser

Ke
Översikt och bedömning

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att genomföra systematiska undersökningar i kemi. Utvecklas i att framställa texter med naturvetenskapligt innehåll.
Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
9. Dokumentation av undersökningar
Du gör enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du gör välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar. Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
10. Kunskaper om kemiska ämnen och reaktioner och användning av kemins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar och ämnenas egenskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar och ämnenas egenskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och omvandlingar och ämnenas egenskaper och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Utvecklas i att använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner. Vatten som lösningsmedel. Lösningar, fällningar.
12. Förståelse av kemiska händelser i vardagen och i samhället
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då förhållandevis komplexa kemiska samband.
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa kemiska samband.
Att få inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat varandra.
Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: