Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för Vardagsaktiviteter

Skapad 2017-09-09 18:19 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter
I ämnesområdet Vardagsaktiviteter utvecklas elevernas förmåga att hantera vardagssituationer och att ge förutsättningar för eleverna att i framtiden skapa en lämplig vardagsmiljö, t ex vad gäller fritidsintressen, serviceutbud och trygghet i närmiljön.

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om rutiner och mönster i sin vardag. De ska få genomföra aktiviteter som rör praktiska situationer i och utanför hemmet, så att de ökar sin självständighet och tilltro till sin egen förmåga att agera.

Centralt innehåll

Genom undervisningen i Vardagsaktiviteter ska eleverna ges förutsättningar att utvecklas inom det som anges under Centralt innehåll nedan.

Aktivitet

Varje elev får, utifrån sina behov, uppmärksamhet och stöd under mellanmål och lunch. Vi samspelar och kommunicerar det som sker under måltiden.

Vi källsorterar i klassrummet, vilket eleverna deltar i utifrån sina förutsättningar.

Vi vistas och utforskar närmiljön, t ex genom att gå till olika lekplatser. ta cykelturer och besöka biblioteket. Varje vecka handlar vi de varor som behövs för att dagen efter laga ett enkelt mellanmål eller dessert. När vi tillagar något ätbart använder vi recept, hushållsmaskiner, städar, diskar osv, så att alla moment blir tydliga.

Vi påminner om regler i trafiken när vi rör oss i samhället.

Bedömning

Vi bedömer elevernas förmåga utifrån kunskapskraven.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas.
  VAA  1-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  1-9
 • Rutiner för måltider och hur måltider kan arrangeras för att skapa gemenskap och välbefinnande.
  VAA  1-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  VAA  1-9
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  VAA  1-9
 • Återvinning och hur den fungerar.
  VAA  1-9
 • Redskap, verktyg och teknisk utrustning som används i hemmet.
  VAA  1-9
 • Närmiljön och dess historia, kulturarv, traditioner och högtider.
  VAA  1-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  1-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet vardagsaktiviteter för att till exempel kommunicera om vardagsliv och samhälle.
  VAA  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i matlagning och andra arbetsuppgifter som förekommer i vardagsmiljö.
  VAA   9
 • I arbetet deltar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: