👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska; Samtala och Redogöra muntligt - Retorik

Skapad 2017-09-10 01:40 i Åsaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Rätt att tala - vett att lyssna!
Grundskola 6 Svenska

Ibland kan det kännas hemskt att ställa sig framför en grupp och prata. Kanske är det så för dig? Kanske får du ont i magen, känner dig svag i knäna och får darriga händer. När du väl börjar prata tappar du bort orden eller tycker att det du säger låter dumt. Hur gör man för att bli mindre nervös? Hur gör man för att få folk att vilja lyssna? Retorik betyder talarkonst. Under retoriklektionerna kommer du få redskap som gör dig säkrare när du talar inför en grupp. Vilket yrke du än väljer i framtiden så kommer du ha nytta av att våga tala inför andra. Det är också viktigt i vårt demokratiska land att du vågar säga vad du tycker! Men du... Glöm inte att det är lika viktigt att vara en god lyssnare, som det är att vara en god talare!

Innehåll

Mål som bedöms

Efter avslutat arbetsområde är målet att du kan

 • delta aktivt i gruppsamtal, genom att framföra egna tankar och åsikter, och ställa frågor för att driva samtalet vidare.
 • vara en god lyssnare som kan ge bra "feed-forward"
 • redogöra muntligt/redovisa något för en grupp
 • använda vissa retoriska redskap för att bli en "proffsig" talare (som att tex. "inta scenen" och använda stödord på papper)
 • använda rösten och kroppsspråket som redskap för att fånga lyssnarna

Undervisning

 • Ha samtal/diskussioner i mindre grupper utifrån givna ämnen.
 • Vi tränar på att framföra åsikter och argument genom olika övningar, t ex ha klassrumsdebatt.
 • Vid varje redovisningstillfälle får du träning i att vara en god lyssnare, och ge bra "feed-forward"
 • I lekar och övningar får du träning i att använda ögonkontakt och kroppsspråk mm.
 • På lektionerna övar du att berätta, återberätta och högläsa olika sorters texter t.ex. berättelser, faktatexter, artiklar, roliga historier och arbeten inför klassen. Vi har gemensamma genomgångar där vi pratar om och tränar på intonation, pausering och på att betona ord.
 • Vi får tips från Utbildningsradions serie "Tungan rätt i mun" sli.se
 • Du förbereder dig och tränar på muntliga presentationer som du först framför i liten grupp, sedan i större grupp och till sist för en hel klass. 
 •  

 

Detta bedömer du och jag:

 • Du kan visa att du är en god lyssnare vid samtal och muntliga redogörelser/redovisningar och genom att ge "feed-forward" efter andra elevers framförande.
 • Du framför olika muntliga presentationer och högläsning i klassen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6