Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sex och Jämställdhet på Kartan

Skapad 2017-09-10 07:55 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområdet tar upp preventivmedel, anatomi, könsjukdomar, hur barn blir till (från ägglossning till födelse), jämställdhet och diskrimineringsgrunderna kön och könsidentitet.
Grundskola 7 – 9 Biologi
Människans sexualitet och fortplantning och relationer med allt vad det innebär med identitet, kärlek, jämställdhet och ansvar är ett otroligt viktigt område att känna till och diskutera. Ofta kan det vara intressant också.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet:

Du kommer att få bekanta dig med olika webbplatser där du kan söka mer relevant, trovärdig och saklig information ifrån när det handlar om hälsa, sjukdom, sexualitet och relationer. Syftet med detta är att du själv ska kunna ta veta hur du kan ta ansvar för olika situationer och få hjälp.

Du ska också få kunskap om biologiska skeenden i samband med människans sexualitet och fortplantning. Du ska också få ta del av jämställdhets- och jämlikhetsfrågor som är viktiga i för individer och för hela samhället.

Du kommer då att träna dina förmågor att använda biologins begrepp och modeller när du beskriver, förstår och förklarar, att söka relevant och trovärdig information, och ta ställning i frågor som rör din hälsa.

 

Undervisningen:

Vi tittar på olika filmer som tar upp allt från frågor som rör sexualitet och jämställdhet.

Vi gör olika skriftliga uppgifter som innebär att leta information.

Vi besöker och bekantar oss med olika viktiga hemsidor på nätet där du som elev kan hämta information och få råd och hjälp med. Exempel på hemsidor är sjukvårdsupplysningen (1177.se), ungdomsmottagningens hemsida (umo.se).

Vi diskuterar olika frågeställningar i klassen.

Vi kommer också att besöka ungdomsmottagningen vid något tillfälle.

Bedömning - detta bedömes:

Din förmåga att resonera kring hälsa, sexualitet och sjukdom och kopplar det till människokroppens byggnad och funktion. Du visar dina kunskaper genom att kunna förklara olika samband. Till exempel hur preventivmedel fungerar med för- och nackdelar eller hur ett barn skapas med användning av ämnesbegrepp eller könssjukdomars orsaker, konsekvenser och åtgärder på individnivå och samhällsnivå. 

 

Uppgifter

 • Sex och Pornografi

 • Könsjukdomar

 • Så jämställt är Sverige

 • Diskriminering eller inte?

 • Diskriminering vad är det?

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar. Metoder för att förebygga sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter på individnivå, på global nivå och i ett historiskt perspektiv.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: