Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Start up!

Skapad 2017-09-10 09:28 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Engelska
Ett första område för att lära känna er och få ett hum om vad ni kan.

Innehåll

Welcome to English class!

 

Innan vi kommer igång med lärobok och projekt vill jag kolla av lite vad ni kommer med för kunskaper. 

Vi kommer att genomföra lite diagnoser på läs- och hörförståelse och ni får skriva ett brev där ni berättar om er erfarenhet med engelska.

 

Let's get started!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
  En  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9

Matriser

En
Start up!

Skriftlig produktion och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tydlighet
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Texten är otydlig och går inte riktigt att förstå
Texten går att förstå men det finns en del fel i stavning och grammatik
Texten är mestadels tydlig med rätt så god stavning och grammatik där fel inte stör förståelsen
Texten är tydlig med god stavning, god grammatik och rätt ordval.
Struktur och sammanhang
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Texten är inte sammanhängande.
Det mesta av texten hänger ihop och det går att förstå vad eleven vill säga.
Texten hänger ihop och blir mer sammanhängande eftersom sambandsord används.
Texten hänger ihop, är uppdelad med korrekt styckeindelning och sambandsord används på rätt sätt för att föra innehållet framåt.
Rikt språk och flyt
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
Det finns många upprepningar och bara de enklaste orden används i texten.
Texten är enkelt skriven med de vanligaste orden som används på rätt sätt.
Sambandsord används för att variera texten. Både innehållet och meningslängd och meningsbyggnad varieras.
Texten visar på god variation i uttryck, sambandsord, meningslängd och meningsbyggnad på ett sätt som gör texten lätt att läsa.
Anpassning
 • En  C 9
 • En  A 9
Texten svarar inte på frågan, följer inte instruktionerna eller är skriven på ett sätt som inte passar uppgiften.
Texten svarar delvis på frågan, följer vissa instruktioner, eller visar på någon anpassning till uppgiften.
Texten svarar på frågorna, följer mestadels instruktioner och har någon anpassning till uppgiften.
Texten svarar utförligt på frågorna, följer instruktionerna och är anpassad till uppgiften, .
Bearbetning av texten
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  A 9
Eleven läser inte genom sin text, kollar inte att den hänger ihop utan skriver snabbt och lämnar in en ofärdig text.
Eleven läser genom sin text och kollar att den fungerar.
Eleven läser genom sin text, kollar att den är sammanhängande och kontrollerar stavning och grammatik.
Eleven läser genom sin text, kollar stavning och grammatik innan den lämnas in. Sedan gör eleven passande rättningar efter lärarens feedback.

Läs- och hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsförståelse
 • En  E 9
Eleven visar inte förståelse för innehållet i texten och kan inte berätta om några detaljer.
Eleven förstår det mesta av innehållet i texten och kan berätta om tydliga detaljer.
Bedöms ej i detta område
Bedöms ej i detta område
Hörförståelse
 • En  E 9
Eleven visar inte förståelse för innehållet i texten och kan inte berätta om några detaljer.
Eleven förstår det mesta av innehållet i texten och kan berätta om tydliga detaljer
Bedöms ej i detta område
Bedöms ej i detta område
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: