Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1

Skapad 2017-09-10 09:32 i Kristinebergskolan Oskarshamn
I åk 1 arbetar vi med bokstavskännedom och att kunna föra samman enskilda bokstäver till ord och meningar i både tal och skrift.
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska

I år 1 arbetar vi med bokstavskännedom och att kunna föra samman enskilda bokstäver till ord och meningar i både tal och skrift.

Innehåll

Kursplan i ämnet

"Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts."

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer eleven att på olika sätt få öva sig på att forma, ljuda och skriva stora och små bokstäver.

Eleven tränar på att skriva genom att spåra efter mallar, arbeta i bokstavsböcker och skriva enklare texter för hand eller på dator.
Eleven tränar på språklig struktur genom att skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven tränar på att skriva med en läslig handstil.

I läsundervisningen tränar eleven både avkodning och läsförståelse.
Avkodning innebär att eleven förstår vilken bokstav som har vilket ljud och kan sammanföra dessa. Läsförståelse innebär att eleven skapar sig en uppfattning kring det den läst.

Eleven tränar på att läsa genom att arbeta i sin bokstavsbok, träna på att läsa enskilt och tillsammans med lärare och att läsa läsläxan.Eleven läser texter som är anpassade efter dess förmåga och tränar på attt återberätta bokens innehåll för att visa sin förståelse.

Visa vad du lärt dig

Under arbetet kommer jag att bedöma:
Elevens förmåga att att se sambandet mellan ljud och bokstav.
Elevens förmåga att läsa med flyt.
Elevens förmåga att förstå enkla texter.

Elevens förmåga att skriva stora och små bokstäver.
Elevens förmåga att veta vad en mening innebär med stor bokstav och punkt.
Elevens förmåga att skriva enkla texter med små bokstäver.
Elevens förmåga att skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Tidsram

Arbetet med att utveckla läs- och skrivinlärningen pågår under årskurs 1.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att läsa och skriva kontinuerligt under läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: