Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och jämförelse med kristendom och kristendomens uppdelning

Skapad 2017-09-10 10:42 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendomen startar när Mose räddar det hebreiska folket från slaveri i Egypten och sluter ett förbund med Gud. Utifrån judendom och väntan på Messias växer sedan kristendom fram när Jesus från Nasaret ses som Messias av en till början liten grupp. Vilka är likheterna och skillnaderna mellan judendom och kristendom och varför splittras kristendomen i olika kyrkor - ortodoxa, katolska och protestantiska?

Innehåll

Konkretisering - Beskrivning av arbetsområdet

Vi kommer under detta arbetsområde arbeta med judendomen och med kristendomens olika inriktningar protestantism, katolicism, ortodoxi. Vi kommer då se närmare på vad det innebär att vara jude eller kristen och även göra jämförelser mellan de olika kristna inriktningarna. Vi går även in och tittar på samband mellan religion, politik och samhälle.

Redovisningsform

Vi kommer att ha ett läxförhör i på kapitlet om judendom. Läxförhöret blir i två delar. Skriftligt och i tävlingsform "Vem vet mest"

Ni kommer att skriva en jämförelseuppgift. Ni skall jämföra de stora kristna inriktningarna. Här får/ger ni formativ bedömning (ni kamrat bedömer en kompis text) under arbetets gång och lämnar in en slutprodukt vid kursens slut.

Senare under kursen blir det mer bedömning kring judendom då i ett prov som handlar om både judendom och islam.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att läsa och arbeta med följande avsnitt i digilär religionskunskunskap:
Arbetsområdet världsreligionerna

Kapitlen:
- Protestantismen
- Romersk-katolska kyrkan
- Den ortodoxa kyrkan
- Judendomen

Utöver detta blir det genomgångar och diskussioner kring de olika religionerna.
Ni ska se följande filmer:
Från Sverige till himlen - Judendom
https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V5386

Kristendomens inriktningar - ortodoxa kyrkor

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6338

Kristendomens inriktningar - katolska kyrkan

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6240

Kristendomens inriktningar - protestantiska kyrkor

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=3&article=V6397


Ni kommer skriva en jämförelseuppgift om kristna inriktningar som ni hittar under rubriken uppgifter


Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

ORD OCH BEGREPP OM JUDENDOM

Torah

Kippa

Rabbin

Bar Mitzva/ Bat Mitzva

Sabbat

Pesach

Koscher

Antisemitism

Linjär tidsuppfattning

Diaspora

Sionism

Ortodoxa judar

Reformjudar

Konservativa judar

 

ORD OCH BEGREPP OM KRISTNA INRIKTNINGAR

 Reformationen

Ortodox

Patriark

Mysterier (i ortodoxa kyrkan)

Helgon

Ikoner

Katolsk

Påven

Vatikanstaten

Sakrament (i katolska kyrkan)

Sakrament (i protestantiska kyrkor)

Uppgifter

 • Kristna inriktningar - jämförelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav i Religion - indelade i moment

Världsreligioner och livsåskådningar

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Eleven har/………/ kunskaper om kristendomen och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Eleven har/………/ kunskaper om judendomen och visar det genom att /………/ centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom judendomen.
grundläggande beskriva
goda förklara och visa på samband mellan
mycket goda förklara och visa på samband och generella mönster kring
Eleven för /........./ resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva/………/underbyggda resonemang.
enkla samband med enkla och till viss del
förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl
komplexa samband med välutvecklade och väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: