👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vänskap och kärlek

Skapad 2017-09-10 11:08 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Grundskola F – 3 Engelska Svenska Musik SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vad är livet utan vänner och kärlek? Kärlek kan man känna på många olika sätt; till andra människor, till prylar, man kan känna kärlek från ett husdjur, till drömmar, till längtan.... Om kärlek och vänskap kan du skriva om i lång, kort, poetisk, rimmande, dialogform eller en illustrerad text. Välj själv! Kan man känna kärlek i kroppen? Hur känns det? Vad behöver min kropp för att må bra? Har kärleken sett ut på samma sätt i alla tider? Ja, visst dyker det upp många frågor och tankar. Det här ska bli spännande, häng med!

Innehåll

I svenska och so arbetar vi med att:

* läsa dikter och skönlitterära texter om kärlek och vänskap
* skriva egna dikter och texter
* skriva med fin handstil och på dator
* göra enklare textbearbetning
* ta emot och ge respons
* lära oss dubbelteckning (bus-buss)
* samtala om vänskap och utanförskap
* samarbeta
* samtala om familjen och livet förr och nu
* göra en enklare intervju
* prata om människors lika värde samt barnens rättigheter 


I No:n behandlas kropp och hälsa:
* betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra
*
människans kroppsdelar, deras namn och funktion
*
människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen

 

Under engelskalektionerna kommer vi att arbeta med:
* enkla hälsningsfraser och kunna presentera varandra
* att berätta vad vi tycker om


Under musiklektionerna kommer vi att sjunga sånger kopplat till temat. Vi kommer att träna på:
* unison sång
* kanon
* att imitera och improvisera med rörelser, rytmer och toner
* vi kommer att samtala om de tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik

 

Så här kommer vi att bedöma dig:

I svenska och so kommer vi att bedöma om du kan:
* skriva en egen dikt
* skriva en egen text med tydlig början, mitten och slut
* skriva med fin handstil och på dator
* bearbeta din egna text
* ta emot och ge respons
* enkla stavningsregler tex dubbelteckning (bus-buss)
* ge exempel på familjelivet förr och nu
* göra en enklare intervju

I no kommer vi att bedöma om du kan:

 • namnen och funktionen på de kroppsdelar vi pratat om

 • veta något om hur en nyttig och näringsrik måltid kan se ut

 • berätta något om vikten av kost, sömn, motion och hygien

 • beskriva våra sinnen och på ett enkelt sätt veta hur de fungerar

 • delta i grupparbete, diskussioner och själv framföra dina kunskaper och åsikter

I engelska kommer vi att bedöma om du kan:

 * berätta vad du själv heter, vad din kompis heter och vad du tycker om.

I musiken kommer vi att bedöma din delaktighet.

 

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att genomföra alla momenten och genom att vara med vid diskussioner, genomgångar, eget arbete och tillsammans med andra visa upp vad du har gjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3