Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2017-09-10 11:40 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vilka talsorter finns i talet 319 574? Kristinehamns kommun har 24 671 invånare. Ungefär hur många är det? Vad betyder egentligen XXXI? Kommer du ihåg hur du räknar addition och subtraktion med algoritmer (uppställning) och multiplikation och division med nollor på slutet?

Innehåll

Målet med detta arbetsområde är att du ska kunna:

 • läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000.
 • positionssystemet: ental, tiotal, hundratal, tusental, tiotusental och hundratusental.
 • storleksordna tal.
 • förstå och använda additions- och subtraktionsalgoritmer.
 • förstå och använda multiplikation och division med nollor på slutet.
 • se om ditt svar är rimligt.
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet.
 • samtala om hur du tänker när du och andra löser olika uppgifter.


De förmågor/långsiktiga mål och centrala innehåll som vi har fokus på i arbetsområdet finner du längre ned på sidan under rubriken "Kopplingar till läroplanen".

Du kommer att delta i/utföra följande aktiviteter:

 • elevaktiva genomgångar
 • matte-spel
 • mini-whiteboard
 • uppgifter (arbetsblad/mattebok) både enskilt och i par
 • EPA-diskussioner

Du kommer att få visa din förståelse genom: 

 • exit-tickets
 • diagnoser 
 • föra och följa egna och andras resonemang under lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: