Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 - ENG - Diskutera - HT17

Skapad 2017-09-10 13:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 7 Engelska
Du kommer jobba med att prata om olika ämnen på engelska!

Innehåll

Mål

Du kommer jobba med att:
- formulera dig och kommunicera i tal och skrift
- använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Arbetets innehåll

Vi kommer att titta på vad en kan tänka på när en diskuterar samt träna på diskussionsförmågan.

Du kommer jobba med:
- intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor
- åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner
- samtal och diskussioner samt argumentation
- språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
- språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer jobba med detta under v. 36-37, samtidigt som vi kommer arbeta med andra saker i engelskan (glosor, läsförståelse m.m.)

Visa din kunskap - Bedömning

Det du gör bra under lektionstid kommer jag ta med mig i bedömningen, och den slutgiltiga bedömningen sker vid ett gruppsamtal om ett visst ämne.

Se matris hör nedanför för vilka kunskapskrav som bedöms.

Matriser

En
Åk 7 - Eng Diskutera - HT17

E
C
A
Tala, diskutera
- Du är ganska lätt att förstå. - Du använder ibland ett språk som jag och dina klasskamrater förstår. (I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.)
- Du är oftast lätt att förstå. - Du använder ett språk som jag och dina klasskamrater förstår. - Du har ett ganska bra flyt. (I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.)
- Du är lätt att förstå. - Du använder ett språk som jag och dina klasskamrater förstår. - Du har ett bra flyt. (I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.)
Föra diskussionen vidare
Du ställer någon gång frågor och/eller följdfrågor. (Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.)
Du ställer några gånger frågor och/eller följdfrågor. (Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.)
Du ställer ofta frågor och/eller följdfrågor. (Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: