Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MatteDirekt Safari 2A

Skapad 2017-09-10 14:05 i Bettna skola Flen
En LPP i matematik kopplad till Mattesafari 2A.
Grundskola 2 Matematik
Matematikundervisningen i åk 1 baseras på boken MatteDirekt Safari 1 a. Vi varvar lektioner inomhus där eleverna arbetar i böckerna med utomhuslektioner med praktisk matematik

Innehåll

Arbetssätt - undervisningen

Under höstterminen i 2:an arbetar vi med boken 2A. Vi arbetar både inomhus med genomgångar, praktiska experiment och övningar samt arbete i matteboken men också utomhus med olika praktiska matematikövningar. Starten av ett kapitel börjar vi ofta med en gemensam genomgång där vi på olika sätt synliggör målen för arbetsområdet. Detta sker ofta muntligt, men med skrift- och bildstöd av boken och annat material. Därefter arbetar alla med grundkursen för att sedan göra en diagnos på egen hand där eleverna visar vad de lärt sig. Efter diagnosen följer två alternativ: att fortsätta med Förstoringsglaset, där de jobbar med att befästa de grundläggande färdigheterna, eller att gå vidare till Kikaren för att fördjupa sig inom området. 

Under varje lektion sker samtal om dagens innehåll och vi pedagoger hjälper eleverna att hitta matematiska metoder som passar just dem. Genom att vara delaktiga vid mattegenomgångar och diskussioner utvecklar eleven sin förmåga att föra och följa matematiska resonemang. De elever som önskar använda laborativt material gör det och vi spelar gärna spel knutna till matematik.
Eleverna kommer också att arbeta praktiskt under höstterminen med att mäta tid, volym och längd i mindre grupper, samt jobba med textuppgifter och problemlösning.

Syfte

Centralt innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matris Mattesafari 2A

Matris: Matte Direkt Safari 2A

Ny nivå
Tal och klockan
Mål kapitel 1
Jag vet hur många 100 är.
Jag vet hur tal är uppbyggda.
Jag kan talsorterna tiotal och ental.
Jag kan talen upp till 100.
Jag kan talraden och kan säga vilket tal som kommer före och efter.
Jag kan jämföra tal och säga vilket som är störst och minst.
Jag kan kvart i och kvart över på klockan.
Plus, minus och längd.
Mål kapitel 2
Jag kan lägga till ental, till exempel 42+3.
Jag kan minska med ental, till exempel 45-3.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus, till exempel 4+5=9, 24+5=29.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar minus, till exempel 7-3=4, 57-4=53.
Jag kan lösa textuppgifter med plus och minus.
Jag kan mäta i centimeter med hjälp av linjal.
Jag kan uppskatta hur mycket en meter är.
Plus och volym
Mål kapitel 3
Jag kan lägga ihop tal, till exempel 9+4.
Jag kan räkna 9+ och 8+ genom att först lägga till upp till 10.
Jag kan räkna 7+, 6+ och 5+.
Jag kan börja med det största talet när jag räknar addition.
Jag kan lägga ihop tal, till exempel 17+4.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar plus.
Jag kan uppskatta hur mycket en liter och en deciliter är.
Minus och klockan
Mål kapitel 4.
Jag kan räkna ut tal som till exempel 13-4.
Jag kan minska från talen 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18.
Jag kan räkna ut tal som till exempel 21-4.
Jag kan ta hjälp av mönster när jag räknar minus.
Jag vet hur många minuter det går på en timme.
Jag kan tio i och tio över på klockan.
Jag kan tjugo i och tjugo över på klockan.
Gånger och delar
Mål kapitel 5.
Jag kan använda gånger.
Jag kan tvåans tabell.
Jag kan jämna och udda tal.
Jag vet vad dubbelt så många är.
Jag vet vad hälften så många är.
Jag vet vad en halv, en tredjedel och en fjärdedel är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: