Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No

Skapad 2017-09-10 14:30 i Uddaredskolan Lerum
Grundskola 1 Kemi Biologi Fysik NO (år 1-3) Svenska
Under årskurs ett kommer du att få lära dig mer om årstider och årstidsförändringar vad gäller almanacka, djur och växter. Lyssna på olika sorters berättelser om djur och natur. Vi kommer att besöka lekplatsen och undersöka hur olika lekredskap fungerar. Vi ska prata om hälsa och varför det är viktigt med mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Vi kommer även att plocka skräp i naturen, källsortera och prata om miljön.

Innehåll

NO – biologi, fysik och kemi

  • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs livscykler och anpassningar till olika årstider.
  • Djur och växter i närmiljön namn på några vanligt förekommande arter.
  • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, tillexempel vid balansgång och på gungbrädor.
  • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Metoder och arbetssätt

  • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Vad och hur gör vi?

Vi lär oss om de olika årstiderna och uppmärksammar deras särdrag genom sång, film, berättelser, utevistelser, samtal och bildskapande. Vi fortsätter att befästa kunskaperna genom att arbeta med almanackan dagligen under hela året. Vid varje årstidsstart uppmärksammar vi vad som är specifikt för årstiden. Eleverna görs också medvetna om årstiderna med hjälp av sina födelsedagar.

Genom utomhuslektioner på skolgården och skogen utforskar och dokumenterar vi djur, växter och deras livscykler. Via litteratur, diskussioner och genom att praktisera det vi läser om lär vi oss om mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra. Vi besöker lekplatser för att observera tyngdkraft, friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel vid balansgång, gungbrädor och andra lekredskap. Vi ser på film om källsortering och sophantering, vi städar i naturen, källsorterar och besöker skolans och närområdets sopsorteringsstationer för att sortera det vi hittat. Vi lyssnar på fabler och folksagor som handlar om människan och naturen. 

Bedömning:

– Eleven kan berätta om årstidernas förändringar

– Eleven kan namnge några djur och växter och kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter i närmiljön

– Eleven kan dokumentera sina tankar och kunskaper kring hälsa genom bild och text

– Eleven kan delta i samtal kring erfarenheterna av tyngdkraft och friktion, balans, tyngdpunkt och jämvikt

– Eleven kan sortera material för återvinning beroende på material och i vilken form återvinning kan ske

– Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: