Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal, addition och subtraktion

Skapad 2017-09-10 20:03 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Eleverna ska arbeta med taluppfattning, huvudräkning, addition och subtraktion. Syftet är att eleven utvecklar förståelsen för tals värde, tallinjen och hur man räknar addition och subtraktion i en uppställning med och utan växling.

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Eleven ska ha kännedom kring de olika talsorterna. 
 • Eleven ska känna till begrepp som; växla upp, minnessiffra, rest m.m.
 • Eleven ska utveckla förståelsen av tals värde, positionssystemet inom talområdet 1- 1 000. 
 • Eleven ska kunna förstå tals värde i förhållande till varandra, tallinjen. 
 • Eleven ska kunna redovisa och tydligt redogöra för sina svar, t.ex. problemlösning. 
 • Eleven ska begripa hur man räknar addition och subtraktion i en uppställning med och utan växling. 
 • Huvudräkning. 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Taluppfattning och tals användning

 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning  i olika situationer. 

Problemlösning

 • Strategier för matematiska problemlösning i vardagliga situationer. 
 • Matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Arbeta med matematikboken Alfa A. 
 • Diagnoser och genomgångar. 

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Skriftliga och muntliga redovisningar problemlösning.  
 • Diagnoser. 
 • Matematiktest. 

Matriser

Ma
Tal, addition och subtraktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Grundläggande kunskaper av tal
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. Exempel: Du behärskar matematiska metoder i addition och subtraktion med hjälp av en tallinje, och kan visa talens storlek i förhållande till varandra.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar. Exempel: Du behärskar matematiska metoder i addition och subtraktion, t ex att räkna bakifrån med addition.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter. Exempel: Du behärskar matematiska metoder i addition och subtraktion och kan utifrån uppgiftens karaktär välja rätt metod.
Användning av lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
Exempel: Du behärskar matematiska metoder i addition och subtraktion med hjälp av en tallinje, och kan visa talens storlek i förhållande till varandra.
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat. Exempel: Du behärskar matematiska metoder i addition och subtraktion, t ex att räkna bakifrån med addition.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter Exempel: Du behärskar matematiska metoder i addition och subtraktion och kan utifrån uppgiftens karaktär välja rätt metod.
Talsorter och räknesätt.
Eleven kan räkna addition och subtraktion i uppställning med växling. Eleven kan med hjälp av huvudräkning räkna ut låga och enkla tal.
Eleven kan räkna addition och subtraktion i uppställning med växling och utan växling. Eleven kan med hjälp av huvudräkning räkna ut höga tal.
Eleven kan räkna addition och subtraktion i uppställning med växling och utan växling. Eleven kan med hjälp av huvudräkning räkna ut höga tal, samt beskriva siffrornas värde i ett högt tal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: