Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Jorden - igår, idag och förhoppningsvis i framtiden"

Skapad 2017-09-11 07:39 i Elinebergsskolan Helsingborg
Temaarbete om energi, miljö och hållbar utveckling.
Grundskola 9 Geografi
Temarbete om energi, miljö och hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet, vad gäller SO:n, är att utveckla förmågan att se samband och helheter vad gäller överlevnad, energi- och resursanvändning samt miljöpåverkan. Din förmåga att uppfatta möjligheter och bedöma konsekvenser av olika handlingsalternativ hoppas vi att du kommer att utveckla. En annan viktig del blir att du skaffar dig förståelse för relevanta begrepp och kan se olika samband.

Så här arbetar vi

Vi kommer att arbeta med uppgifter där vi tillsammans utgår från ett gemensamt material, genom texter, bildspel och filmer som handlar om olika energikällor och deras konsekvenser för miljön, samhället och individer samt möjligheter och problem i framtiden. Du kommer sedan att få bearbeta materialet med utgångspunkt från olika frågeställningar som du ska försöka besvara. Vi kommer att ha diskussioner, genomgångar och egna studier. Du kommer själv att få fundera mycket och ta ställning och motivera olika förhållningssätt. Bedömning kommer att ske kontinuerligt utifrån diskussioner under lektionerna. Arbetsområdet kommer att avslutas med en filmanalys.

Konkretiserade mål: Eleven ska kunna...

 • resonera om klimatförändringar
 • använda begrepp
 • resonera kring konsekvenser av energianvändning och klimatförändringar
 • resonera om lösningar

Frågeställningar:

 • Vad är energi?
 • Vilka energikällor finns? Fördelar och nackdelar med dessa?
 • Vilka konsekvenser får vår användning av olika energikällor för natur, samhälle och oss människor?
 • Hur ser du på jordens resurser och framtidens energikällor?
 • Vad kan vi/du göra för att förbättra framtidsutsikten för jorden?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: