Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Förändringar

Skapad 2017-09-11 08:55 i Gruvrisskolan Falun
Vi arbetar med Förändringar utifrån NTA:s materiel.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Du kommer att få experimentera i par och utforska förändringar hos fasta ämnen, vätskor och gaser. Du kommer att öva dig på att göra förutsägelser och dra slutsatser.

Innehåll

Syfte och långsiktiga mål

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

 

Det centrala innehållet, konkreta mål

Vattnets olika former, fast, flytande och gas. Övergånger mellan formerna. 
Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem, t.ex genom separering, avdunstning och filtrering. 
Dokumentera din undersökningar med text och bild. 
Öva dig i att göra förutsägelser och dra slutsatser.

Undervisning och arbetssätt

Temat är uppdelat i uppdrag. Varje uppdrag inleds med en genomgång. 
Du kommer att arbeta med en kamrat och lösa uppdraget. 
Du ska dokumentera varje uppdrag. 
Du ska delta i diskussioner. 

Bedömning

Din förmåga att:
Använda begrepp vi gått igenom och som tillhör temat. 
Observera vad som händer i undersökningarna och jämföra dina resultat med andra. 
Formulera egna förutsägelser och resultat.
Planera, genomföra och kunna dokumentera ditt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO Kemi Förändringar

Mer än Godtagbara kunskaper
Planering och förutsägelser
Hur har du förberett laborationerna:
Du tränar på att formulera frågeställningar och planera.
Du kan med hjälp av stöd formulera frågeställningar och planering som det går att arbeta systematiskt efter.
Du formulerar frågeställningar och planering som det går att arbeta systematiskt efter.
Utrustning
Hur använder du utrustningen
Du tränar på att använda utrustningen på korrekt sätt.
Under laborationerna använde du utrustningen på ett sätt som oftast fungerar, med stöd av vuxen.
Under laborationerna använde du utrustningen på korrekt sätt.
Dokumentation
Hur har du gjort dokumentationer Inför, under och efter laborationerna.
Du tränar på att dokumentera med bild och text.
Du har gjort enkla dokumentationer med stöd av vuxen.
Du har dokumenterat med bild och text på ett tydligt sätt.
Begrepp
Under arbetet presenteras ett antal olika begrepp som hör till kemi. Så här använder du begreppen
Du tränar på att använda begreppen som vi tar upp.
Du har använt begreppen ibland (till viss del)
Du har använt rätt begrepp oftast/alltid (väl)
Resonemang och slutsatser
Efter laborationerna kan det hända att vi har fått lika eller olika resultat. Så här resonerar du då:
Du tränar på att resonera och berätta om vad du kom fram till.
Du för korta (enkla) resonemang om varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts på ett annat sätt för att få ett rättvisande resultat.
Du för resonemang som är längre, tydliga och i flera steg om (utvecklade) varför resultaten blivit lika eller olika och om vad som kunde gjorts på ett annat sätt för att få ett mer rättvisande resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: