Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Designa en pall med ett personligt uttryck, SUPERSLÖJD!!

Skapad 2017-09-11 09:15 i Sommarhemsskolan F-6 Uddevalla
MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU: Utvecklar din förmåga att utveckla och genomför en idé (från idé till färdig produkt). - utvecklar din kreativitet/skapande - utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg - drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess - utvecklar din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete - utvecklar din självständighet i slöjdprocessen. - fördjupar din kunskap i att hantera verktygen och hitta lösningar.
Grundskola 4 – 6 Slöjd
Tanken med detta arbetsområde är att du ska få designa och tillverka en egen pall. Den ska ha en personlig prägel, därför måste du noggrant tänka igenom hur den ska vara utformad och designad, från idé till färdig produkt. Tänk på att den ska hålla för en vuxen person att sitta på! Detta är ett arbete som involverar båda slöjdarterna, textil och trä. På sittmöbeln ska det finnas en dyna som du ska dekorera på ett personligt sätt, en dekor eller ett uttryck som antingen representerar vem du är eller vad du tycker om.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU:

Utvecklar din förmåga att genomföra en idé (från idé till färdig produkt). - utvecklar din kreativitet/ ditt skapande - utvecklar din förmåga att välja och hantera olika verktyg - drar lärdom av tidigare erfarenheter i din slöjdprocess - att du får öva på att göra en ritning - utveckla din förmåga att bedöma ditt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete - utvecklar din självständighet i slöjdprocessen - att du blir nyfikna på att utforska och experimentera med olika material - att du tänker igenom gjorda val och motiverar dem (vad, hur och varför) - att du lär dig processtänket från idé till färdigt alster.                                                         

Undervisningens innehåll

Du ska rita en skiss, hitta inspirationsbilder och göra en planering.

I träslöjden kommer vi att repetera olika tekniker för sammanfogning och ytbehandling och utgår ifrån detta till ditt eget skapande. Du kommer att jobba i ohyvlat virke som du skall hyvla, såga och formge. 

I textilslöjden använder man sig av någon eller flera av följande tekniker på sin sittdyna till pallen, ex: applikation, broderi, stickning eller tovning.

Du får designa ett mönster utifrån pallens sittyta och utifrån vald textil teknik, färgsättning och mönsterkonstruktion.

Dokumentera och bedömma det egna arbetet. Du kommer även få ge en kort presentation av ditt arbete och vad det resulterat i videologgen.

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att.....

 • ....genomföra och slutföra ditt arbete från skiss till utvärdering av det färdiga arbetet.
 • ....hantera de olika verktyg som krävs för att genomföra ditt arbete.
 • ....hitta lösningar och föra arbetet framåt med egna initiativ. Tar ansvar för att lektionstiden används effektivt så att du hinner slutföra ditt arbete.
 • ....utmana dig själv för att utveckla dina kunskaper samt se helheten i arbetet så att det blir välgjort.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskraven år6 i matrisform

Kunskapsmatris slöjd år 6

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Formge, tillverka efter instruktioner.
Kan formge och tillverka enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner…
… på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
… på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt. - formgivning - föremålets kvalitet - val av material - arbetar efter instruktioner
Verktyg, redskap, tekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner…
… på ett i huvudsak fungerande sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
… på ett säkert och ändamålsenligt sätt. - symaskin - stickor - virknålar - såg - Skärande verktyg
Syfte och miljö
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och…
… ger enkla motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger utvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
… ger eleven välutvecklade motiveringar till sina val. - syfte - miljöaspekt - val av tillvägagångssätt
Idéer
Med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial…
… kan eleven bidra till att utveckla idéer. - ja - på väg
… kan eleven utveckla idéer. - ja - på god väg
… kan eleven utveckla idéer och kan dessutom själv söka upp inspirationsmaterial. - ja
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen…
… bidrar eleven till att formulera och väljer handlingsalternativ som leder framåt. - bidrar till att formulera handlingsalternativ - bidrar till att välja handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. - formulerar efter viss bearbetning handlingsalternativ - väljer efter viss bearbetning lämpliga handlingsalternativ
… formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. - formulerar handlingsalternativ - väljer lämpliga handlingsalternativ
Omdömen
Om sin arbetsinsats och hur den har påverkat föremålets kvalitet kan eleven…
… ge enkla omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge utvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
… ge välutvecklade omdömen. - om arbetsinsatsen - om hur arbetsinsatsen har påverkat resultatet
Tolka
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck som symboler, färg, form och material
… att föra enkla resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra utvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
… att föra välutvecklade resonemang kring. - symboler - färg - form - material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: