Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 3

Skapad 2017-09-11 09:54 i Sollebrunns skola Alingsås
Sjunga, skapa och analysera musik tillsammans
Grundskola 3 Musik
Musik som ett universalt språk. Musik gör att man blir glad! Musik är något vi skapar, deltar i och avnjuter!

Innehåll

Syfte/Mål

Utveckla din musikaliska förmåga genom att skapa, analysera och framföra musik.

Konkretisering av målen

Vi kommer att sjunga tillsammans och på olika sätt - till exempel med kroppen och rösten - skapa rytmer och klang. Under årets högtider kommer vi att sjunga de sånger som hör till. Genom att lyssna till olika sorters musikgenrer kommer vi träna oss på att associera och uttrycka våra tankar och känslor som musiken kan ge. 

Undervisning

Du kommer att få:

 • sjunga unisont, kanon och växelsång
 • skriva och skapa musik med klassen
 • sjunga visor; gamla och nya låtar
 • skapa bilder som passar till text och musik
 • Associera och fantisera musik till olika bilder
 • skapa och delta i enkla rytmer/rörelser
 • lyssna till musik och uttrycka dina tankar
 • sjunga och lyssna på musik som knyter an till våra högtider
 • lära dig hur olika instrument ser ut och låter
 • lära dig om några musiksymboler
 • och tecken

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* delta i sång och musikövningar

* delta i rytmövningar

* skapa musik

* framföra dina tankar och åsikter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: