👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skalman gör fotavtryck

Skapad 2017-09-11 09:59 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Förskola
Tidigare har vi gjort handavtryck, nu är det dags för fotavtryck!

Innehåll

Mål:

Det är viktigt att barnen ser att alla människor är både lika och olika samtidigt.  Alla av oss har fem fingrar i varje hand, fem tår på varje fot osv. men våra händer och fötter har olika storlekar, en är stor, en är liten... Genom att göra avtryck får barnen möjlighet att jämföra sina fötter med sina kompisars. De får se  likheter och olikheter och träna känseln och sinne då färgen kommer i kontakt med huden.

Lpfö 98:

 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

Metod:

Tillsammans tar vi fram färger och papper, måla våra fötter och gör våra avtryck.
barnen får själva välja mellan olika färger och

Dokumentation:

Vi dokumenterar barnen under aktiviteten, pratar med dem och svarar på deras frågor. Vi kommer också reflektera tillsammans med barnen och vuxna om aktiviteten, skriva ner våra och barnens tankar. 

Uppgifter

 • Fotavtryck

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016