Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ht17/ vt18

Skapad 2017-09-11 11:43 i Bosgårdsskolan Varberg
Grundskola 2 Engelska
Inom ämnet engelska arbetar vi med vardagsnära områden som eleven kan relatera till. Vi lär oss siffror och färger. Eleven får träna på att lyssna på talad engelska samt att göra sig förstådd på engelska. Vi arbetar med ord på saker som finns runt omkring oss. Eleven får presentera sig själv, sin familj och sina intressen på engelska. Eleven kommer få läsa lätta beskrivningar och stycken på engelska.

Innehåll

 

Vi använder oss bland annat av serien Go Yoyo go. En serie från ur.se där man endast pratar engelska. Varje avsnitt tar upp ett speciellt område, som vi har arbetar med  i samband med att vi tittar på avsnittet. 

http://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=42&article=U41205-01

 

 

 

Matriser

En
Engelska

Lyssna

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att förstå en enkel text och en beskrivning. t. ex. The book is blue. What´s your name? My name is..
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan utföra enkla uppmaningar med stöd. T. ex. "Go to the door". "Sit down please". "Come here please".
Du behöver utveckla din hörförståelse. Det gör du genom att aktivt lyssna på talad engelska, ställa frågor när du inte förstår och vara delaktig under lektionerna.
Jag kan utföra enkla uppmaningar. T. ex. "Go to the door". "Sit down please". "Come here please".
Jag förstår en enkel text och en beskrivning t. ex "The book is blue" "What´s your name?

Tala

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att ge en enkel presentation av dig själv, din familj och dina intressen. Du ska ha förmågan att beskriva något, t. ex. ett föremål.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan med stöd förstå och använda enkla fraser som t. ex. "My name is"
Du behöver utveckla ditt engelska ordförråd så du kan delta i enkla konversationer. Det gör du genom att aktivt delta på lektionerna samt ställa frågor om det är något du inte förstår.
Jag kan förstå och använda enkla fraser som t. ex. "My name is"
Jag kan ge en enkel presentation av mig själv, min familj och mina intressen. Jag kan beskriva ett föremål.

Samtala

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att våga prata i enkla samtal t. ex om var man bor. Du ska ha förmågan att våga ställa enkla frågor.
 • En  1-3
Jag kan med stöd prata med andra.
Du behöver träna aktivt på att göra dig förstådd. Använd kroppsspråket när orden inte räcker till.
Jag kan prata med andra t. ex. "What´s your name? Jag kan använda enstaka ord. Jag kan använda Yes/No för att visa att jag förstår.
Jag vågar prata i enkla samtal. Jag vågar ställa enkla frågor.

Läsa

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att läsa enkla dialoger med rätt intonation och uttal.
 • En  1-3
Jag kan med stöd läsa enkla fraser t.ex "A yellow ball." Jag kan med stöd läsa och följa enkla uppmaningar t. ex "Colour the car black.
Du behöver bli säker på läsa engelsk skrift.
Jag kan med stöd läsa enkla fraser t.ex "A yellow ball." Jag kan med stöd läsa och följa enkla uppmaningar t. ex "Colour the car black.
Jag kan läsa enkla dialoger med rätt tonfall och uttal.

Skriva

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att skriva några enkla meningar om dig själv och dina intressen.
 • En  1-3
 • En  1-3
Jag kan med stöd skriva några enkla fraser t. ex. "My name is"
Du behöver träna mer på att skriva på engelska. Utveckla ditt ordförråd, ställa frågor, delta under lektioner.
Jag kan skriva några enkla fraser t. ex. "My name is"
Jag kan skriva några enkla meningar om mig själv och mina intressen.

Ansvar

 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Du ska ha förmågan att vilja och våga använda språket. Du ska ha förmågan att vara aktiv på lektionerna.
Jag vill och vågar använda språket med stöd av någon annan.
Du behöver träna på att bli mer aktiv. Visa intresse för det engelska språket, delta även när orden inte räcker till.
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.
Jag vill och vågar använda språket. Jag är aktiv på lektionerna. Jag vågar fråga när jag inte förstår.

Reflektera

 • En   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
 • En  E 6
Visa ditt intresse för engelska seder och bruk.
Du ska känna till några länder där engelska talas.
Du ska känna till några traditioner och helger i engelsktalande länder. T.ex. Halloween, Christmas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: