Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi och Vetenskap

Skapad 2017-09-11 12:03 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
Utan solen, inga växter. Utan växter, inga människor. Växterna är grunden i det system som ger oss mat och annat som vi behöver från den levande naturen, utan det skulle vi inte finnas. Inom detta område ska vi fördjupa oss vilken roll organismer har i naturens system. Vi ska även undersöka om man tro på allt som sägs och görs? Vad handlar det om att vara kritisk och varför behöver vi ta ställning?

Innehåll

 Planering

v 35 Onsdag Introduktion Naturkunskap

v 36 Måndag Ekologins grunder s16-33
v 36 Onsdag Ekologins grunder s16-33

v 37 Måndag Ekosystem s56-59
v 37 Onsdag Art/Artanpassning s65/Ekologisk nisch s66

v 38 Måndag Friluftsdag
v 38 Onsdag Uppföljning Friluftsdag/Energipyramid s62,63

v 39 Måndag Fotosyntes /Cellandning s49-52 /Vattnets kretslopp s68
v 39 Onsdag Närsalternas kretslopp/Energiflöden s60-61

v 40 Måndag Cellen s19-21
v 40 Onsdag Mikroskopering Celler

v 41 Måndag Vetenskap vs Pseudovetenskap  s 6-15
v 41 Onsdag Vetenskap vs Pseudovetenskap  s 6-15/Uppgift "När vetenskap gick snett"

v 42 Måndag Säkerhet vid laboration/ Laboration Färgtrolleri  
v 42 Onsdag Laboration Färgtrolleri och laborationsskrivning s10

v 43 Måndag Uppgift "När vetenskap gick snett"
v 43 Onsdag Introduktion Genetik/Evolution + övning naturligt urval/reglering s64

v 44 Höstlov 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Färgtrolleri

 • När vetenskap gick snett

 • Studiematerial

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  A
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: