👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GPP-mall för Teknikförskolan och Engelbrekts förskola

Skapad 2017-09-11 12:06 i Teknikförskolan Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Mall för GPP-vardaglig situation på Teknikförskolan och Engelbrekts förskola, Halmstad

Innehåll

Aktivitet

(ex introduktion, måltider, tambursituation, toalettsituation, bokläsning, utevistelse, hämtning- och lämning, lek, idrott och hälsa mm)


Syfte

  • Vi vill

Läroplansmål i fokus

  • Text

Tolkning och konkretisering av Läroplansmål som är i fokus

  • Text

Undervisningsstrategier (kopplat till målen)

  • Text

Så här dokumenterar vi/det här vill vi följa upp

  • Text