👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 1 ht 2017

Skapad 2017-09-11 12:49 i Hanvikens skola Tyresö
Grundskola 1 Matematik
Det här ska vi arbeta med i Favorit matematik 1A under höstterminen.

Innehåll

1. Konkreta mål- elevdel

Du ska få lära dig:

Taluppfattning och tals användning

 • skriva siffrorna rätt och arbeta med talen 1-12
 • naturliga tal 0-12, siffra, tal, antal
 • markera på tallinje 0-20
 • begreppen fler färre 
 • tecken =,<, >
 • uppdelning av talen 
 • textuppgifter 
 • pengar 0-20
 • addition, talkompisar , addition med tre termer, samt på tallinje.
 • subtraktion, med två eller tre termer samt på tallinje.
 • sambandet mellan addition och subtraktion

Algebra

 • likamedtecknets betydelse
 • vilken term saknas 2+__=3
 • fortsätta ett geometriskt mönster 

Geometri

 • tangram
 • rita av enkla figurer från rutsystem

Sannolikhet och statistik

 • stapeldiagram, fylla  i, jämföra, samtala om resultat och slutsats

Problemlösning

 • pengar, räkna ut summan och hur mycket som är kvar.
 • göra räkneberättelser
 • formulera matematiska uttryck utifrån en räkneberättelse. 

2. Undervining/arbetssätt- elevdel

Du kommer att arbeta i boken Favorit matematik 1A. Du kommer att delta i genomgångar av talen och om hur siffrorna skrivs. Vi kommer tillsammans att göra praktiska övningar i stor och liten grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid matematiska begrepp bland annat genom att samtala, resonera och belysa dem. Med konkret  material övar vi addition och subtraktion. Vi använder mini-whiteboards samt active-boarden för att tydliggöra genom att t.ex. rita matematik.

3. Bedömning- elevdel

Läraren bedömer din förmåga att forma siffror genom att du får skriva dem.
Efter varje kapitel i boken kommer du att göra en diagnos och visa att du förstår det som vi arbetat med.

4. Övergripande mål från del 2.2 "Kunskaper"- LGR 11

5. Syfte- LGR 11

6. Centralt innehåll- LGR 11

7. Kunskapskrav- LGR 11

Här gör du kopplingar till aktuella kunskapskrav.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3