Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öppningsrutiner Riddarborgen

Skapad 2017-09-11 12:56 i Pysslingen Förskolor Riddarborgen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Med denna PP vill vi skapa tydliga rutiner för pedagoger och barn. Få en bra start på dagen.

Innehåll

Strävansmål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vid öppning och stängning vill vi ge barnen förmågan att utveckla sin förmåga att:

 • Samspela
 • Kommunicera
 • Hjälpa andra
 • Ta eget ansvar
 • Ta eget ansvar över förskolans miljö

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

06:30 Två pedagoger öppnar förskolan, en från yngre och en från äldre
07:00 Pedagog nummer tre och i vissa fall pedagog nummer fyra anländer
07:15 Två pedagoger går över med de äldre barnen till baserna
07:30 Pedagog nummer fyra och fem anländer
07:30 Yngre barnen och pedagoger går till respektive avdelningar

Förberedelser:

Pedagog nummer 1 och 2 förbereder borden med material för tre av de olika aktiviteterna.

Aktiviteter:

Varje morgon är det aktiviteter vid varje bord. Vid de tre borden kan det vara aktiviteter som:

 • Dega
 • Skapa (rita, pärla m.m.)
 • Spel/pussel/pluppar
 • Lego
 • Plus Plus

 Kl. 07:15 städar vi tillsammans undan de aktiviteter som varit igång vid borden

Efterarbete:

Efterarbete kan komma att behöva planeras beroende på aktivitet. Barnen skall bli mer delaktiga i verksamheten genom att delta i t.ex pedagogiska dokumentationer där vi tillsammans med barnen tittar på vad vi gjort och därigenom kan vi pedagoger lyssna in och anteckna deras tankar och ord.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: