👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hav och vatten

Skapad 2017-09-11 13:08 i Förskolan Solöga i Beddingestrand Fristående förskolor
Förskola
Vi har tillsammans med barnen på Förskolan Solöga valt att under höstterminen -17 arbeta med tema Hav & vatten. Detta ser vi som en naturlig utveckling av vårt tidigare arbete då vi jobbat mycket med hållbar utveckling, miljö och hälsa. Det blir även en kontinuitet i vårt arbete med Grön flagg. Vi har under denna termin valt att koncentrera oss lite extra på dessa mål: Förskolan ska sträva efter att varje barn:  Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv  Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa  Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra  Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

Innehåll

Strävansmål
”Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.”
Hur vi arbetar för att nå målen:
 Genom diskussioner och dagliga samtal lyssna till barnens tankar, idéer och intressen och ge de ett inflytande som gynnar deras tankar och åsikter. Vi som pedagoger är lyhörda och utformar den pedagogiska verksamheten efter barnens intressen.

 Uppmuntra barnen att fatta egna beslut efter sin förmåga, uttryck av olika känslor samt vägleder barnen att lyssna på varandra med respekt.

 Barnen får ta ansvar för sina handlingar då vi vägleder genom att diskutera tillsammans om hur man kan göra i olika situationer. Vi pedagoger hjälper barnen att förstå vikten av att säga/visa förlåt.

 Vi arbetar efter en demokratisk princip där barnen får vara med att bestämma genom bland annat majoritetsbeslut och turtagning.

 

Strävansmål
”Utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa.”
Så arbetar vi för att nå målen:
 Vi arbetar för att barnen ska få ett lustfyllt lärande utifrån våra projekt som skapar helhet och ger ett mångsidigt sätt att erövra kunskap. Det kan vara i form av skapande, bilder, spel, böcker, videoklipp m.m. Varje barn är unikt och behöver därför olika lustfyllda sätt att erövra sin kunskap.

 Vi har iPads i barngruppen som ger barnen möjlighet att upptäcka nya tekniker.

 

Strävansmål
”Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.”
Så arbetar vi för att nå målen:
 Barnen får chans att utveckla sin förståelse för naturens kretslopp och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra genom arbete i mindre grupper, i vardagssituationer och i olika former av lek och skapande aktiviteter.

 Vi har idealisk tillgång till hav och natur och vistas regelbundet här vilket lockar och uppmanar till intresse och förståelse för natur och samhälle.

 Vi lär oss hela tiden ny faktakunskap samt skapar intresse och mersmak genom stor variation i vårt arbete med Hav & vatten såsom olika sorters pyssel och experiment samt mindre småteman som t.ex. djur, snö och is och korallrev.

 

Strävansmål
”Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.”
Så arbetar vi för att nå målen:
 Vi strävar efter att se den skapande processen som viktigare än slutprodukten och att det är skapandet, nyfikenheten och lusten att undersöka i sig som är meningsfullt för barnet. Deras upplevelser och tankar.

 Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet, intresse och olika erfarenheter för att utveckla sin skapande förmåga. Vi har ett sort rum fullt av olika sorters skapande material där barnen fritt får ta för sig för att visa och utveckla sin skapande förmåga.

 Barnen ges många tillfällen att i vardagssituationer, i de mindre grupperna och i olika former av lek utveckla sin skapande förmåga samt träna och förbättra sin förmåga att urskilja teknik i vardagen samt att utforska hur enkel teknik fungerar genom att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.