👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antikens myter och litteratur HT-17 åk 7

Skapad 2017-09-11 13:28 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
De antika myterna och litteraturen lever i allra högsta grad kvar idag. De kommande veckorna kommer du att få reda på mer om dessa myter och berättelser!

Innehåll

Vi kommer att ha genomgångar, läsa, se film och arbeta med uppgifter. Dina kunskaper kommer du att få visa på två olika sätt:

 • Muntlig presentation om en mytologisk gestalt
 • ”Miniprov” där du får visa kunskaper om antikens litteratur och myter

Muntlig presentation

Du kommer att få välja en mytologisk gestalt som kommer att få förbereda en muntlig presentation om med hjälp av en keynote.

"Miniprov"

Att ha koll på:

 • När var antiken?
 • Vad är en myt?
 • Epik, lyrik, dramatik
 • Rapsod, muntligt berättande
 • Homeros
 • Illiaden
 • Odysséen
 • Sapfo
 • Euripides
 • Medea
 • Sofokles
 • Kung Oidipus

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Antikens myter och litteratur

Rubrik 1

E
C
A
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Litteraturhistoria
Du kan också föra enkla resonemang om antikens berättelser med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur antikens berättelser har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du kan också föra utvecklade resonemang om antikens berättelser med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur antikens berättelser har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om antikens berättelser med kopplingar till dess upphovsman. Du drar då väl underbygg­da slutsatser om hur antikens berättelser har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.