👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår närmiljö

Skapad 2017-09-11 13:31 i Kollaskolan grundsär 1-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Vi arbetar med vår närmiljö i Kungsbacka kommun
Grundsärskola 2 – 6 Samhällsorienterande ämnen Vardagsaktiviteter
Vi kommer att arbeta med vår närmiljö i Kungsbacka kommun. Vi kommer att titta på hur man kan bo, vad man kan göra, hur det fungerar i trafiken och vilken samhällsservice som finns.

Innehåll

Vi kommer undersöka vår närmiljö på olika sätt. Vi kommer att promenera och åka kollektivt när vi undersöker olika platser. Hur ser det ut i Kungsbacka? Vad kan man göra? Vad kan man få hjälp med? Hur fungerar det i trafiken? Hur såg det ut förr i tiden?

Vi kommer att få besök av Kolle kanin som ska flytta hit till kommunen. Han kommer ge oss olika uppdrag som vi måste lösa för att hjälpa Kolle att trivas i Kungsbacka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • söka information om service- och kulturutbud, och
  VAA
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VAA
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Sverige och världen, platser som har betydelse för eleven.
  VAA  7-9
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice. Metoder för att söka information såväl med som utan digitala verktyg
  VAA  7-9
 • Utbildningsvägar, yrken och verksamheter i samhället samt entreprenörskap.
  VAA  7-9
 • Regler och lagar med betydelse för eleven. Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  VAA  7-9
 • Trafikregler och säkert beteende i trafiken.
  SO  4-6
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  4-6
 • Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar och kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön. Storleksrelationer och väderstreck.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att orientera sig i närmiljön genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Dessutom deltar eleven i att beskriva platser och miljöer som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VAA   9
 • Eleven kan orientera sig i närmiljön.
  VAA   9
 • Dessutom beskriver eleven miljöer i närområdet och på hemorten samt platser som har betydelse för eleven i Sverige, Europa och övriga delar av världen.
  VAA   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VAA   9
 • Eleven kan bidra till resonemang om hemortens historia utifrån olika slags skildringar av människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  E 6
 • Eleven kan medverka i att använda kartor och andra källor för att orientera sig och för att visa på någon plats och något land med betydelse för eleven.
  SO  E 6
 • Eleven medverkar också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
  SO  E 6