👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordgloben och kartan

Skapad 2017-09-11 14:31 i Ilsbo skola Nordanstig
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Under detta arbetsområde kommer du att få bekanta dig med kartan och jordgloben. Du ska få lära dig namn och läge på våra världsdelar och hav samt få samtala mer om platser/länder som känns viktiga för dig.

Innehåll

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • SO  1-3
  Att leva i världen Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.

Konkretiserade mål

Du ska kunna: 
- visa på en karta var du bor i Sverige
- peka ut och namnge de olika världsdelarna. 
- peka ut och namnge några av världshaven.
- namnge och förstå betydelsen av olika väderstreck (nord,syd, öst och väst)

Arbetssätt

Vi jobbar med våra SO-böcker, kartboken samt arbetsblad. 
Vi jobbar med de olika väderstrecken genom olika muntliga övningar, uppgifter och arbetsblad. 
Vi har muntliga genomgångar och samtal. 
Vi tittar på kartan över närområdet och tränar oss i rumsuppfattning och mentala kartor.

Begrepp

De här begreppen är centrala:

-Väderstreck (norr, söder, väster, öster)
-Världsdel, Världshav
-Plats, läge, gräns 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
-använda dig av en karta/kartbok och visa var du bor samt något annat, för dig viktigt, land. 
-kunna peka ut de flesta världsdelar och världshav på en blank karta. 
-kunna visa på de olika väderstrecken på en karta och kunna följa en instruktion som visar att du förstår väderstrecken. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3