Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1C (Grön).

Skapad 2017-09-11 14:49 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vad behöver man kunna för att läsa och förstå vad en spännande bok handlar om? Hur låter alla bokstäverna? Hur förstår jag det jag läst och kan berätta om det? Hur skriver man en egen bok? Det ska vi lära oss tillsammans!

Innehåll

 

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 -se sambandet mellan ljud och bokstav samt  din förmåga att ljuda för att läsa meningar i en kortare text, exempelvis treordsmeningar.

 -kunna alfabetet och alfabetisk ordning.

 -handstil och att kunna skriva enkla ord på dator.

 -att använda stor och liten bokstav samt punkt.

 - kunna berätta någon del av det du läst. 

 - kunna välja en bild som passar till texten du har skrivit eller läst.

 

Du får träna på detta genom att;


 - träna på sambandet mellan ljud och bokstav.

 - träna på alfabetet och dess ordning.

 - träna på att använda dig av både stor och liten bokstav, punkt.

 - träna på att skriva ord som finns i vardagen.

 - träna på din handstil och att skriva på dator.

 - träna på olika lässtrategier.

 - att lyssna på dina kompisar, sagor och filmer och sedan kunna berätta vad det handlade om.

 - träna på att berätta om vad du gjort inför dina kamrater, exempelvis presentera en saga du skrivit eller berätta om en bok du läst.

 -  träna på att läsa och lyssna på olika sorters böcker och texter, exempelvis rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker och sagor.

 

Du visar att du lärt dig när:

 

 - Du kan genom att ljuda eller känna igen ord läsa flera meningar i en kortare text.

 - Du förstår vad du läst och kan berätta vad texten handlade om.

 - Du kan se om det du läst inte passar till bilden eller frågan som ställts och då prova att rätta dig själv genom att läsa texten en gång till.

 - Du kan efter högläsning själv berätta vad en text handlat om och jämföra med egna erfarenheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1

Matriser

Sv SvA
Svenska år 1

Ny rubrik

Ny nivå
Ny nivå
Samband mellan ljud och bokstav
Du kan ljuda enkla ord och läsa treordsmeningar med hjälp av en vuxen.
Du kan ljuda enkla ord och läsa treordsmeningar på egen hand.
Alfabet och alfabetisk ordning
Du kan sjunga alfabetet med hjälp av en vuxen.
Du kan sjunga alfabetet på egen hand.
Handstil och skriva på dator
Du kan forma några bokstäver och skriva enkla ord samt treordsmeningar på dator med hjälp av en vuxen.
Du kan forma några bokstäver och skriva enkla ord samt treordsmeningar på dator på egen hand..
Stor och liten bokstav samt punkt
Du kan se skillnaden mellan stora och små bokstäver. Du kan använda små bokstäver för att skriva enkla ord med hjälp av en vuxen.
Du kan se skillnaden mellan stora och små bokstäver. Du kan använda små bokstäver för att skriva enkla ord. Du kan använda punkt i slutet av en mening.
Samtala
Du kan återberätta en del av det du har läst med hjälp av en vuxen.
Du kan återberätta en del av det du har läst.
Kombinera bild och text
Du kan välja en bild som passar till texten du har skrivit eller läst med hjälp av en vuxen.
Du kan välja en bild som passar till texten du har skrivit eller läst på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: