👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik Rymden åk 7 A1

Skapad 2017-09-11 14:55 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Vårt solsystem och dess utveckling. Veckorna 10 - 15
Grundskola 7 Fysik
Vi kommer jobba med rymden i allmänhet och vårt solsystem mer i detalj. Hur ser de olika planeterna ut? Hur skapades vårt solsystem från början? Finns det en planet som är lik jorden ute i vår galax? Välkommen till Astronomi åk 7 Liljeborgsskolan!

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt påverkar varandra. I denna kurs arbetar vi med rymden i stort och vårt solsystem i detalj.

Centralt innehåll

Konkretiserade mål

När du läst detta område kan du förklara följande:

 • planetordningen i vårt solsystem
 • hur planeterna är uppbyggda och vad det betyder
 • hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra och hur de påverkar varandra
 • varför det blir dag/natt, årstider, ebb-flod, sol- och månförmörkelse
 • att det finns mindre kroppar så som kometer, meteorer, meteoriter och meteorider
 • veta hur människan tänkt/tänker sig universums uppbyggnad förr och nu
 • vad är en galax - vår plats i galaxen vintergatan

Undervisningen

Vi kommer arbeta med området vårt solsystem och universums tillblivelse sedd ur ett naturvetenskapligt perspektiv.

 • Lärarledda genomgångar/demonstrationer
 • Diskussioner (grupp/klassvis)
 • Egen textbearbetning av vald fördjupning inom området (bestäms i samråd med mig)
 • Laborationer
 • Utdelat material/filmer
 • Området avslutas med en muntlig, parvis/större grupp redovisning gjord i halv/helklass, där ni ska visa en digital presentation under minst 6 minuter.

Bedömning

Jag kommer bedöma:

 • dina begreppskunskaper
 • din förmåga att kunna resonera kring områdets olika begrepp
 • arbeta i grupp och presentera var sin planet
 • skapa en skalenlig modell av en planet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om universums uppkomst i jämförelse med andra beskrivningar.
  Fy  7-9
 • Universums utveckling och atomslagens uppkomst genom stjärnornas utveckling.
  Fy  7-9
 • Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Bedömningsmatris

Begreppskunskap

Betygsbedömda aspekter markeras med B.
--->
--->
--->
Kunskap (B)
Begreppen finns under konkretiserade mål.
Visat grundläggande kunskap om vårt solsystems och universums begrepp samt modeller genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva dessa.
Visat god kunskap om vårt solsystems och universumsbegrepp och modeller genom att kunna använda, beskriva och förklara dem.
Visat mycket god kunskaper om vårt solsystems och universums begrepp och modeller genom att kunna använda, beskriva och förklara dem. Kan visa på samband och generella drag.

Att redovisa muntligt

--->
--->
--->
Använda begrepp och modeller för att förklara fysikaliska samband (B)
Din resonerade förmåga.
Kan föra enkla resonemang kring vårt solsystem och universum.
Kan föra utvecklade resonemang kring vårt solsystem och universum.
Kan föra väl utvecklade resonemang kring vårt solsystem och universum.
Eget ansvar
Du tar något personligt ansvar och använder den mesta tiden till att arbeta. Du behöver visst stöd att planera och genomföra ditt arbete.
Du tar ett större personligt ansvar och använder tiden väl. Du planerar och genomför ditt arbete med viss grad av självständighet.
Du tar ett stort personligt ansvar och är alltid förberedd, kan planera och genomföra ditt arbete med hög grad av självständighet.