👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Läs och Skriv

Skapad 2017-09-11 15:14 i Sofiaskolan Västerås Stad
Grundsärskola 6 – 9
Genom tema ” Läs och skriv” ska eleven ges möjlighet till estetiska och känslomässiga upplevelser som kan bidra till att öka möjligheten att delta i samhällets kulturliv och i sociala gemenskap. Temat innehåller även ämnesområdet kommunikation, som enligt läroplanen (Lgr11) beskrivs som människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom kommunikation utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Kommunikation ökar förutsättningarna för delaktighet i vardagen och i samhället. Förutom det estetiska och kommunikativa området behandlas även ämnesområdet verklighetsuppfattning som bland annat syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp, symboler och uttrycksformer.

Innehåll

Arbetssätt/Metod:

Vi använder oss av De tre bockarna Bruse på olika sätt (film, tecken, bok, flanosaga, bordsaga, pekkartor, musik). Vi lär tillsammans av och med varandra, var och en utifrån sin individuella nivå på ett lustfyllt sätt.

Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Genom undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • samspela med andra
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Genom undervisningen inom ämnesområdet verklighetsuppfattning ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
  • reflektera över samband mellan orsak och verkan

 

Centralt innehåll

I årskurs 1–9

 

Detta ska bedömas:

 

Kunskapskrav, Årskurs 1–9

Grundläggande krav•        

Fördjupade krav

Uppgifter

Matriser

Tema Läs och Skriv

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1