👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svampar och årstider år 3

Skapad 2017-09-11 15:39 i Nolbyskolan Alingsås
Vi följer hösten och vintern i skogen bland svampar och träd.
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3)
Årstidsväxlingar och svampar

Innehåll

Ämne: No och bild

 

Syfte:

 

Centralt innehåll:

 

Kunskapskrav:

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 för No och kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 för bild.

 

 

Arbetsområde:

Vi tittar på hösten och vintern i skogen och letar efter, tittar på och undersöker svampar och träd.

Konkreta mål:

Kunna rita, skapa och berätta om något som händer i naturen under hösten och vintern.

lära dig känna igen och namnge några svampar . 

veta att det finns giftsvampar och ätliga svampar och hur svampar och träd förökar sig.

känna till trädets och svampens delar.

känna till olika sätt att sortera svampar. 

kunna genomföra enkla fältstudier, experiment och observationer i närmiljön. 

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

rita, skapa och berätta vad som händer i naturen under hösten och vintern exempelvis utifrån naturföremål eller bilder på svenska träd och svampar.

kunna svampens delar

genomföra olika sorteringar.

genomföra fältstudier, experiment och observationer.

känna igen och kan namn på några svampar. 

veta hur svampar förökar sig och att det finns giftiga och ätliga svampar.

Undervisning:

-Vi ska titta på film

-Läsa och samtala

-Naturstudier, experiment och observationer i naturen.

-Rita svampar och dess delar. 

-Tillverka olika bildarbeten av olika sorters material bland annat utifrån insamlade material i naturen.

-Skriv fakta texter utifrån stödord.

-Arbetsblad

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3