👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan för Lillbergets förskola avdelning 5. År 17/18.

Skapad 2017-09-11 16:23 i Gemensamt Söderhamns förskolor Söderhamn
Förskola
Arbetsplan för Lillbergetsförskola avdelning 5. År 17/18 I år kommer vi att fokusera på språk och kommunikationutveckling och föräldrarsamverkan.

Innehåll

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Mål för likabehandlingsarbetet

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

Arbetslaget ska:

 • Samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.

 

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?
 • Barnen är accepterande och har tålamod med varandra
 • De har fått en insyn i att det finns olika värderingar
 • De kan lösa konflikter själv i större utsträckning än nu
 • Vi har ett hjälpande klimat och har ett fint språk till varandra
 • Vi har ett närmare samarbete med föräldrarna

 

 

 •   Arbetsprocess:Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen? 
 • Redan från inskolningen tar vi upp regler och riktlinjer för hur vår verksamhet fungerar
 • Barnen ska vara med och sätta upp vilka förhållningssätt och regler vi ska ha på avdelningen
 • Vi kommer att använda oss av böckerna  från lika/olika förlaget
 • Vi har ett demokratiskt förhållningssätt
 • Vi handleder barnen i konfliktlösning
 • Vi uppmuntrar ett fint språk och ett bra uppförande
 • Genusperspektiv i miljön
 • Vi söker nya vägar till att nå föräldrarna
 • Vi kommer att genom unikum ge föräldrarna mer inblick i verksamheten

 

 •  Ansvarig/Ansvariga:  
 • Anna, Anette och Frida

 

 

 

2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

 

Mål – språk och kommunikation

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd, och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra

 

  •  

Prioriterade mål för förskolan:

 Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 • Förmåga att uttrycka sig
 • Förmåga att kommunicera med andra

 

 

 •  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?
 • Barnen använder det svenska språket och sitt modersmål
 • De har lärt sig nya begrepp
 • De har fått större ordförråd
 • De vill lyssna på böcker och kan återberätta
 • De tycker om rim och ramsor
 • De kan kommunicera med varandra
 • Alla barnen ska förstå enklare instruktioner

 

 • Arbetsprocess: Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?
 • Vi arbetar mycket med läsning. Vi läser i tvärgrupper där barnen får lära sig lyssna, reflektera och återberätta böcker. för de yngre barnen ligger fokus på att öka ordförrådet.
 • Vi använder flanosagor.
 • Språksamling en gång i veckan där vi rimmar, sjunger, leker med ord och har mungymnastik.
 • Vi samtalar mycket med barnen i vardagssituationer som till exempel vid måltider och när vi går ut.
 • Vi utmanar barnen i deras språk och kommunikationsutveckling.

 

 • Ansvarig/ansvarigaAnna ,Anette och Frida