Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett hål om dagen

Skapad 2017-09-11 16:45 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Läsning av boken Ett hål om dagen. Skriftliga och muntliga uppgifter och diskussioner.
Grundskola 7 Svenska

Ni läser boken Ett hål om dagen. Ni kommer varje vecka få ett visst antal sidor att läsa. Efter varje nytt avsnitt kommer vi att jobba med boken, ibland skriftligt och ibland muntligt. Ni kommer sedan att se filmen. Därefter kommer ni att få en avslutande skriftlig uppgift som bygger på att ni både läst boken och sett filmen.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi läser gemensamt boken Ett hål om dagen. Vi samtalar och jobbar kring olika frågor varje vecka. Därefter ser vi filmen. Ni skriver sedan en avslutande text som bygger på både boken och filmen.

Centralt innehåll

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets-och livsfrågor.

• Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms-och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

• Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Läsa och skriva Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.

Syfte

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

Matriser

Sv
Skriftlig bok/filmanalys

E
C
A
relevanta inslag
innehåller i huvudsak relevanta inslag, de flesta uppslag utvecklas något
innehåller relevanta uppslag/egna synvinklar som utvecklas
genrens möjligheter utvecklas
exempel och detaljer
innehåller exempel/detaljer
innehåller träffande exempel/detaljer med betydelser för helheten
god balans mellan detaljer-översikt, personligt-allmänt
textens uppbyggnad
uppbyggnaden är i huvudsak tydlig
uppbyggnaden är tydlig
uppbyggnaden är välvald med tanke på ämnet
budskap
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärlds¬frågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och om¬världsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande i boken
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrå¬gor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande i boken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: